Verkoop recreatiedomein de Krieckaert kan binnenkort afgerond worden

Het gemeentebestuur van Lanaken wilde in oktober het recreatiedomein De Krieckaert en de naastliggende voetbalvelden verkopen aan de firma BE-Housing. Na een klacht over de gevolgde procedure heeft de gouverneur in december het besluit van de gemeenteraad geschorst waardoor de verkoop niet afgerond kon worden. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans besloot echter dat de door de gemeente gevoerde procedure correct, wettig en transparant verlopen is. Door deze beslissing kan de verkoop binnenkort plaatsvinden. Het gemeentebestuur en BE-Housing zullen het nodige doen om de verkoop van het domein op korte termijn af te ronden zodat het domein zo snel mogelijk nieuw leven ingeblazen kan worden.

De KrieckaertDe verkoop van het domein de Krieckaert en de naastliggende voetbalvelden aan de firma BE-Housing werd initieel goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Lanaken op 23 oktober 2017. Na een klacht is de gouverneur op 20 december 2017 overgegaan tot schorsing van het besluit. Omwille van deze schorsing kon de verkoop niet afgerond worden. Het gemeentebestuur heeft, ondanks deze schorsing, steeds geloofd dat de door haar gevoerde procedure correct en wettig is verlopen. Het gemeentebestuur heeft zich niet neergelegd bij de schorsing en heeft er voor gekozen om het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2017 bijkomend te motiveren op de gemeenteraad van 29 januari 2018.

In deze bijkomende motivering gaf het gemeentebestuur haar weerwoord over de 4 redenen die hebben geleid tot de schorsing door de gouverneur. Zo toonde het gemeentebestuur aan dat de gronden wel aangeboden zijn bij de Vlaamse grondenbank en dat de gemeenteraad wel bevoegd was om het aandeel van het OCMW mee te verkopen. De gemeente toonde aan dat alle kandidaat kopers een gelijke behandeling hebben gekregen en motiveerde dat het schepencollege wel de bevoegdheid had om verregaande onderhandelingen te voeren voor deze verkoop. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans volgt het gemeentebestuur in haar motivering en heeft besloten dat geen enkel van deze redenen aanleiding kan geven tot vernietiging.

Het gemeentebestuur en BE-Housing zullen nu het nodige doen om de verkoop van het domein op korte termijn te finaliseren. Het gemeentebestuur is verheugd dat het domein nieuw leven ingeblazen krijgt en dat een mooie toekomst is gegarandeerd voor de bewoners van het domein en de inwoners van Gellik en Lanaken.