Verkeer in het centrum krijgt evaluatie

Ben je tevreden over de verandering van het verkeer in het centrum van Lanaken? Of denk je dat het best anders aangepakt wordt? Wens je mee te werken aan de evaluatie van deze wijzigingen? Schrijf je dan in voor één van de adviesgroepen.

Sinds het begin van de herfstvakantie op 30 oktober is de verkeerscirculatie in het centrum van Lanaken aangepast. Het gemeentebestuur wenst de mening van haar burgers, handelaars, scholen en andere belangengroepen over deze aanpassing te kennen en zal daarom een evaluatie organiseren. Deze evaluatie zal gebeuren door drie adviesgroepen samen te stellen en een enquête te organiseren.
 

Adviesgroepen waaronder een burgerkabinet

Eén adviesgroep bestaat uit een burgerkabinet met daarin inwoners uit het centrum van Lanaken, een tweede adviesgroep bestaat uit handelaars uit het centrum en de derde groep is een evaluatiecommissie samengesteld uit ambtenaren , politici en andere externe adviseurs.

Het burgerkabinet is een groep burgers uit het centrum die wenst mee te denken over de verkeerscirculatie in het centrum van Lanaken aan de hand van de opgestelde enquête.

Om een goede spreiding van de deelnemers in deze adviesgroepen te bekomen zullen de inwoners en handelaars evenwichtig gekozen worden uit 4 zones:

  • Zone 1: Stationsstraat, Winkelstraat, Spoorwegstraat, Europaplein, Gasthuisstraat en Jan Rosierlaan
  • Zone 2: Molenweidestraat, Molenweideplein, In de Bruel, Arkstraat
  • Zone 3: Bessemerstraat , Kerkplein,  Bodestraat, Broekstraat, Korte straat
  • Zone 4: Koning Albertlaan, Gemeenteplein, Onderwijsstraat, Aan de Engelse Hof

Woon je in één van deze centrumzones en wens je deel te nemen aan het burgerkabinet of aan de adviesgroep met handelaars? Stel je dan uiterlijk vóór 20 januari kandidaat via www.lanaken.be/adviesgroep. De adviesgroepen zullen vanaf midden februari plaatsvinden.
 

Geef je mening in de enquête!

We hebben graag dat iedereen zijn of haar mening geeft, zowel als je de verkeerscirculatie goed vindt, ook als je nog punten ter verbetering hebt. Dit kan via een online enquête die tot 25 januari ingevuld kan worden op www.lanaken.be/enquete. Wens je hulp bij het invullen van deze enquête? Dan kun je telefonisch een afspraak maken bij Dirk Welkenhuyzen van het dienstencentrum “Aan de Statie” via T 089 730 061.


Beslissing in eind februari

Na de verwerking van de enquêtes en de mening van de adviesgroepen zal het schepencollege zich op 22 februari 2018 definitief buigen over de verkeerscirculatie in het centrum.


Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Edith Dedroog van de dienst mobiliteit via T 089 730 766.