Verhandelen of tentoonstellen van pluimvee gedurende 30 dagen verboden

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft bij tien hobbykwekers verspreid over België de ziekte van Newcastle vastgesteld.

Deze ziekte, die veroorzaakt wordt door een virus, is zeer besmettelijk voor vrijwel alle vogels. Afhankelijk van de stam van het virus, kan de ziekte leiden tot massale sterfte van gevogelte.

Om die reden voert het FAVV gedurende 30 dagen twee strikte maatregelen in:

  • verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders;
  • verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen…).

Dit verbod van 30 dagen gaat in op 2 juli 2018 en kan, indien dit nodig zou blijken, verlengd worden.

Het FAVV benadrukt dat vaccinatie een goede bescherming biedt tegen de ziekte. Vaccinatie tegen Newcastle disease is bovendien verplicht voor alle eigenaars met meer dan 100 stuks pluimvee. Voor particulieren met kippen is vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle ook aangewezen.

De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen, ook het eten van vlees of eieren houdt geen risico in.

Voor meer informatie: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/

Kip