Vaststelling van blauwalgen op Kanaal Briegden-Neerharen

Een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op 9/9/2020 heeft aangetoond dat een waargenomen blauwalgengroei in het Kanaal Briegden-Neerharen potentieel toxisch is. Daarom wordt er vanaf nu een captatieverbod ingesteld op deze waterloop.

Dit verbod is aanvullend op de reeds bestaande captatieverboden (besluit van 20/8/2020) op de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals en het Kanaal naar Beverlo.

Captatieverbod: wat en waar?

Het captatieverbod houdt in dat het verboden is om in de drijflaag en de omgeving ervan water te capteren voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee.

Dit verbod is van toepassing op het ganse Kanaal Briegden-Neerharen.

Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf en een geldboete, of met één van deze straffen alleen.

Meer informatie over blauwalgen is terug te vinden op de website www.crisis-limburg.be.

Wordt er ook een recreatieverbod ingesteld?

Het is De Vlaamse Waterweg die als waterloopbeheerder de beslissingen neemt met betrekking tot een recreatieverbod. Zo worden in geval van aanwezigheid van blauwalgen jetskiën, waterskiën en wakeboarden verboden. Zwemmen en duiken is sowieso al verboden op bevaarbare waterlopen.

Bij vaststelling van de aanwezigheid van blauwalgen worden andere vormen van recreatie zoals kajak, kano, SUP, waterfietsen, boot- en oevervissen, zeilen, roeien en windsurfen ontraden. Pleziervaart, wandelen, fietsen en joggen blijven wel toegelaten.

Opvolging
Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang blauwalgen in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water.kaart