Vanaf 1 januari: afval sorteren in ontmoetingscentra

Vanaf 1 januari dienen gebruikers van de ontmoetingscentra in onze gemeente het afval te sorteren. Vorig jaar vonden méér dan 5000 activiteiten plaats in de gemeentelijke ontmoetingscentra. Meer dan 250 activiteiten waren fuiven of bals. Al deze activiteiten samen zorgen ook voor heel wat afval dat verwerkt dient te worden. Onze gemeente gaat resoluut inzetten op het verminderen en het sorteren van afval. De voorbije maanden waren een proefperiode. Deze verloopt op 1 januari 2018. Wie dan niet goed sorteert, riskeert een boete van minimaal € 100.

Afval sorterenIn de ontmoetingscentra worden de nodige voorzieningen beschikbaar gesteld om het afval correct te sorteren. Grijze containers kunnen gereserveerd worden. Elke volle container wordt aangerekend aan € 10 per stuk. Bij restaurantdagen mogen de restfractiecontainers max. 50% gevuld worden en dient het afval in plastiekzakken te worden gedaan.

Voor GFT-afval (geen bereide maaltijden) stellen we groene containers met composteerbare zakken ter beschikking. Het GFT-afval wordt in composteerbare zakken verzameld en in de groene container gedeponeerd. Deze mag niet zwaarder wegen dan 75 kg. De inhoud mag men niet aandrukken, mag niet klem zitten of kleven aan de wand. Standaard wordt 1 container met composteerbare zakken gratis ter beschikking gesteld. Extra containers kunt u gratis verkrijgen via het aanmeldingsformulier.

PMD-zakken worden op aanvraag gratis aangeboden en passen in de blauwe container aanwezig in de zaal. Oud papier/karton kunt u gestapeld en geplooid achterlaten in de daarvoor bestemde bruine papieren zakken . Er wordt geen vervuild papier aanvaard (bijv. door etensresten)

Glas - gekleurd en wit - kunt u achterlaten in de zaal.

Belangrijk om te weten is dat deze sorteerregels ook gelden voor activiteiten die in openlucht plaats vinden. Alle activiteiten, zowel binnen als buiten de ontmoetingscentra, dienen ten minste 2 maanden voor datum van de activiteit bij het gemeentebestuur aangemeld te worden. Dat kan gemakkelijk online via www.lanaken.be/evenementenvergunning Hier kunt u dan ook aanduiden welke voorzieningen u wenst om het afval te sorteren.