Unieke reptielentunnels en verkeersveilige herinrichting Daalbroekstraat in Rekem

In de Daalbroekstraat wordt veel te hard gereden. De mogelijkheid voor gemotoriseerd verkeer om er hoge snelheden te halen veroorzaakt zeer onveilige verkeerssituaties. Vooral op plaatsen waar wandelaars, fietsers en ruiters de weg oversteken. Ook de natuur in het gebied wordt zwaar verstoord.

De herinrichting van de Daalbroekstraat wordt in verschillende fases aangepakt. Om de snelheid af te remmen komen er op tien locaties wegversmallingen met een verhoogd wegdek. Op twee van deze locaties worden herpetotunnels ingewerkt voor overstekende reptielen zoals de gladde slang. Ook worden de fietspaden langs de volledige Daalbroekstraat heraangelegd.

De herinrichting van de Daalbroekstraat heeft enerzijds als doel de snelheid van het gemotoriseerd verkeer drastisch te verlagen. De weg leent zich voor hoge snelheden en daardoor ontstaan er zeer gevaarlijke en onveilige verkeerssituaties voor alle weggebruikers. Anderzijds loopt de Daalbroekstraat dwars door de Vallei van de Ziepbeek, een natuurgebied van Europese waarde, opgenomen in het Natura 2000 netwerk. Dit betekent dat menselijke activiteiten in deze gebieden toegelaten blijven zolang ze het behoud van de aanwezige fauna niet in het gedrang brengen. De Daalbroekstraat zorgt er echter voor dat dit waardevol natuurgebied in stukken wordt verdeeld.  Deze versnippering veroorzaakt een verstoring voor de diersoorten die er leven.

De herinrichting wordt in verschillende fases aangepakt. Er wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid maar ook aan de huidige migratiebarrières voor de dieren in het gebied.

  • In een eerste fase komt de herinrichting van de Daalbroekstraat van de N77 in Lanaken tot de kruising met de Zonnelaan in Rekem aan de beurt. Om de snelheid te verlagen, komen hier op tien locaties wegversmallingen met een verhoogd wegdek. Deze wegversmallingen krijgen grote reflectoren en ribbelstroken.

Op twee van deze locaties worden er ook herpetotunnels ingewerkt voor overstekende reptielen zoals de gladde slang en de heikikker. Deze herpetotunnels zijn tunnels onder het wegdek en zijn uniek in Vlaanderen. Lanaken is de eerste gemeente die deze tunnels aanlegt. Ze worden voor 90% gesubsidieerd door het Agentschap van Natuur en Bos. De reptielentunnels maken deel uit van het lopende natuurproject “Meer ruimte voor gladde slang en heikikker.”

  • In een tweede fase wordt er naast de aanleg van een nieuw tweerichtingsfietspad ook een veilige fietsoversteek voorzien ter hoogte van het OPZC.
  • In een derde en latere fase wordt het traject vanaf het OPZC tot de N78 in Rekem aangepakt. Het gaat dan om een verkeersveilige weginrichting en de realisatie van een veilige fietsverbinding.

Door de complexiteit van deze fase zoals o.a. de onteigening van privégronden alsook de diepe grachten langs de weg, wordt deze fase losgekoppeld van de twee voorgaande fases. Het blijft wel de bedoeling om hier ook zo snel mogelijk mee van start te gaan.

sfeerbeeld Daalbroekstraat