Park Langkeukelbeek heeft een naam: ‘De Uilespiegel’

Het vorig jaar geopende park nabij de Langkeukelbeek heeft een naam gekregen: De Uilespiegel. Met deze naam wordt verwezen naar het aangrenzende Uilestraatje en boerderij Uilespiegel. Op voordracht van de culturele raad konden de inwoners stemmen welke naam het park uiteindelijk zou krijgen. Vanaf nu kunt u dus heerlijk wandelen en fietsen in park ‘De Uilespiegel’.

UilespiegelNaast deze locatie kregen nog enkele andere straten in onze gemeente nu een naam. Het voetpad/verbindingspad tussen Onder de Linden en de Engelenstraat in Oud-Rekem heet nu ’t Getske. De weg vanaf de Tongersesteenweg tot aan het nieuwe sportcomplex Sportoase Montaignehof krijgt de naam Montaignehof. De wegen in de nieuwe privé-verkaveling aan de Postweg kregen als naam: Bisschoppenstraat, Martinusstraat, Servatiusstraat, Lambertusstraat en Hubertuspad.

Deze benamingen kwamen er na advies van de Erfgoedraad en/of Culturele Raad na een periode van openbaar onderzoek waar geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend.