Park De Uilespiegel vanaf 2020 opgenomen in fietsroutenetwerk

Vanaf volgend voorjaar zullen gebruikers van het fietsroutenetwerk in Lanaken pal door het centrum geloodst worden. Ze passeren er door het nieuwe park De Uilespiegel en gaan via het fietspad langs de Langkeukelbeek richting sportpark Montaignehof en zo naar Gellik. Hierdoor komt de gevaarlijke oversteek op de N78 ter hoogte van Sappi te vervallen.

Fietsen Langkeukelbeek

Toerisme Limburg maakt 2-jaarlijks een nieuwe fietskaart. Het gemeentebestuur van Lanaken was vragende partij om in het centrum een fietsroute te verplaatsen richting park De Uilespiegel en sportpark Montaignehof. Aangezien het voorgestelde alternatief veiliger én aantrekkelijker is voor de fietsers, is Toerisme Limburg hiermee akkoord gegaan en zal deze route vanaf 2020 opgenomen worden in het fietsroutenetwerk.

Schepen van Toerisme Sofie Martens: “Het huidige knooppuntennetwerk leidt de fietsers van Sappi richting Eurotel en omgekeerd via het kanaal. Dit is het traject tussen knooppunt 558 en 131. Ter hoogte van Sappi is er bovendien een gevaarlijke oversteekplaats. Met de aanleg van het nieuwe park De Uilespiegel en het mooie fietspad daar alsook richting sportpark Montaignehof kunnen de fietsers via een veel aantrekkelijker én veiliger parcours fietsen en passeren ze bovendien pal door het centrum van Lanaken.”

De meest recente tellingen van Toerisme Lanaken tonen aan dat er meer dan 191.000 fietsers jaarlijks gebruik maken van het fietsroutenetwerk in Lanaken. Sofie Martens: “Een aanzienlijk deel van deze fietsers zal vanaf 2020 niet alleen veiliger doorheen Lanaken kunnen fietsen. Ze krijgen er bovendien een aantrekkelijker route bij én passeren door de Stationsstraat wat goed is voor de lokale horeca.”