Oproep leden Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening GECORO

De Gecoro Lanaken wordt opnieuw samengesteld. De gemeente doet nu een oproep naar leden die zich hiervoor kandidaat willen stellen.

Wat?

De GECORO adviseert het college of de gemeenteraad over het ruimtelijk beleid van de gemeente. De voornaamste taken van de GECORO liggen op vlak van planning, zoals de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECORO advies. De GECORO vergadert gemiddeld 5 keer per jaar en meestal ’s avonds op een weekdag.
 

Wie?
De GECORO Lanaken zal worden samengesteld uit 8 deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening en 5 leden die een maatschappelijke geleding vertegenwoordigen uit verenigingen van werkgevers, verenigingen van landbouwers, milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van handelaars en verenigingen van recreatie(sport/toerisme) / jeugd.
 

Wil je je kandidaat stellen?
Dien uiterlijk 15 september 2020 je kandidatuur in, per mail naar ruimtelijke.ordening@lanaken.be. Je kandidatuur dien je te motiveren en onderbouwen met o.m. opleiding, diploma’s, ervaring en beschikbaarheid. Voor een vereniging of organisatie moet de kandidatuur ingevuld worden door de voorzitter. Naast een uitgebreide motivatiebrief van de kandidaat (met eventueel een aantal bewijsstukken), moet ook een schriftelijk akkoord van de voorgedragen kandidaat toegevoegd worden.

Meer inlichtingen: dienst ruimtelijke planning, T 089 730 769, patricia.kusters@lanaken.be

Gecoro