Ook Hof van Beroep stelt gemeentebestuur in het gelijk omtrent gerechtelijke procedure domein de Krieckaert

Een jarenlange gerechtelijke procedure tussen de gemeente Lanaken en voormalig concessienemer bvba de Krieckaert is door een arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen op 6 september 2018 finaal beslecht. De gemeente Lanaken wordt opnieuw over de volledige lijn in het gelijk gesteld.

KrieckaertDe procedure ging over een geschil met betrekking tot de dadingsovereenkomst die partijen in 2015, met het oog op de beëindiging van eerdere gerechtelijke procedures, hadden afgesloten. Bvba de Krieckaert is de afspraken van deze dadingsovereenkomst niet nagekomen. Als gevolg hiervan werd de lopende concessieovereenkomst voor het domein de Krieckaert door de gemeente Lanaken opgezegd.

Bvba de Krieckaert betwiste daarop de rechtsgeldige uitvoering van de dadingsovereenkomst en trok naar de rechtbank waarbij het een schadevergoeding van 1.221.000 euro vorderde van het gemeentebestuur.

De rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, oordeelde op 13 oktober 2016 dat de gemeente Lanaken volledig in haar recht was bij het opzeggen van de lopende concessieovereenkomst.

Bvba De Krieckaert kon niet akkoord gaan met het vonnis en tekende hoger beroep aan. Het Hof van Beroep heeft nu geoordeeld dat dit hoger beroep ongegrond is. Bvba De Krieckaert wordt veroordeeld tot de gerechtskosten en krijgt geen enkele schadevergoeding.

Op 31 januari 2017 werd bvba de Krieckaert failliet verklaard. Het gemeentebestuur heeft ondertussen het domein verkocht waarbij er een kwalitatieve uitbating gegarandeerd is.