Onafhankelijk en duurzaam bouwadvies: De Huisdokter

Renoveren en bouwen is een zeer technische en complexe aangelegenheid. Het is van het grootste belang om de dingen meteen goed aan te pakken en te vermijden dat je ingrepen doet die je later niet meer kunt rechttrekken.

Meer en meer inwoners doen dan ook een beroep op de expertise van Dubolimburg vzw, hét Limburgse steunpunt voor duurzaam (ver)bouwen. Een logische keuze, want de meeste (ver)bouwers hebben nood aan een degelijk en objectief bouwadvies.

Ook in 2019 kan je dankzij het gemeentebestuur gebruikmaken van het aanbod voor particulieren, ook wel gekend als ‘De Huisdokter’. Je kan uit de volgende adviesformules kiezen: Huisdokter, quickscan, bouwplanadvies en renovatiebegeleiding. 

Huisdokter (GRATIS)

De Huisdokter van Dubolimburg werkt gratis en helpt Limburgse particulieren met objectief en onafhankelijk maatadvies bij niet-vergunningsplichtige werken.

Hij of zij helpt je om je woning te verbeteren op het vlak van:

 • isoleren en ventileren;
 • verwarmen;
 • energiebesparing;
 • hernieuwbare energie.

Waar relevant wordt ook de focus gelegd op de volgende bouwaspecten: oriëntatie van de woning, toegankelijkheid en levenslang wonen, hemelwateropvang en -gebruik, materialengebruik, afvalbeperking en circulair bouwen.

Quickscan (GRATIS)

Heb je enkele concrete vragen over duurzaam renoveren of bouwen? Dan is de quickscan iets voor jou:

 • een kort mondeling, gratis advies dat maximaal 30 minuten duurt;
 • een antwoord op concrete vragen rond duurzaam bouwen (isoleren, verwarmen, hernieuwbare energie);
 • inclusief uitleg over premies, subsidies en andere financiële voordelen.

De quickscan vindt plaats in het kantoor van Dubolimburg (GreenVille, Centrum-Zuid 1111 te 3530 Houthalen). Om het advies zo optimaal mogelijk te laten verlopen, breng je best zoveel mogelijk info (bouwplannen, schetsen, foto's, ...) mee.

Bouwplanadvies

Ga je een nieuwe woning bouwen? Dan is een uitgebreid bouwplanadvies zeker iets voor jou. Dubolimburg screent je bouwplannen grondig op het vlak van oriëntatie, materiaalgebruik, levenslang wonen en technieken. Je krijgt een uitgebreid schriftelijk verslag en ook een infobundel met daarin alle mogelijke relevante informatie.

Een bouwplanadvies kost dankzij de tussenkomst van de gemeente slechts € 25,00 en kan enkel na afspraak. Deze vindt plaats in het kantoor van Dubolimburg (GreenVille, Centrum-Zuid 1111 te 3530 Houthalen).

Renovatiebegeleiding (GRATIS)

Met een groep van minimaal 10 inwoners krijg je, na het bezoek van de Huisdokter, renovatiebegeleiding voor onder meer het plaatsen van dak- en muurisolatie, vervangen van buitenschrijnwerk en installeren van een ventilatiesysteem.

Deze begeleiding biedt de volgende voordelen:

 • je krijgt gratis objectief advies;
 • Dubolimburg screent en selecteert de aannemer(s) die de werken zullen uitvoeren; 
 • de begeleiders vragen offertes op en vergelijken die op een objectieve manier;
 • je wordt ondersteund bij het aanvragen van premies en andere administratie.

Meer info: www.de-huisdokter.be/nl

De Huisdokter