Bilzerbaan Veldwezelt

Momenteel in uitvoering.
Omleiding vanaf 27 februari 2017.

Gratis nummer voor inlichtingen: 0800 29 107

Begin maart startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Bilzerbaan (N2) tussen Mopertingen en Veldwezelt. De Bilzerbaan krijgt vanaf de gemeentegrens (Tombestraat) tot aan de rotonde met de Kiezelweg een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe fietspaden.

De voorbije maanden werd aan de kant van de even huisnummers de nieuwe riolering aangelegd en de huisaansluitingen gemaakt. Momenteel worden het betonnen fietspad en de kantstroken aan deze zijde van de weg geplaatst. Aansluitend start het aanleggen van de inritten en parkeerstroken en de afwerking van de bermen.

In de week van 5 juni wordt de oude laag asfalt verwijderd. Het freeswerk dat hiervoor nodig is kan enige overlast veroorzaken voor de omgeving. Diezelfde week wordt meteen ook de nieuwe onderlaag asfalt geplaatst.

Tegelijkertijd start de aannemer in juni ook met de aanleg van de nieuwe riolering aan de kant van de oneven huisnummers, zodat deze voor het bouwverlof gereed is. Er wordt gewerkt vanaf de Molenpoel richting Bilzen. Omdat aan deze kant niet over de volledige lengte nieuwe riolering nodig is, zijn de werken hier minder ingrijpend dan de rioleringswerken die aan de overkant van de straat plaatsvonden. 

 

Omleiding voor verkeer

Vanaf 27 februari 2017 tot het einde van de riolerings- en wegeniswerken (november 2017) kan alleen het verkeer vanuit Mopertingen richting Maastricht voorbij de werfzone rijden. In de andere richting zal er zolang een omleiding gelden via de Kiezelweg (N78), Maastrichtersteenweg (N79), Bilzersteenweg (N745) en Rode Kruislaan (N758).

Omleiding Bilzerbaan

Lokale omleiding voor plaatselijk verkeer

De handelaars en bewoners langs de Bilzerbaan blijven bereikbaar tijdens de werken. Vanuit Bilzen/Mopertingen kan dit via de normale weg. Wie vanuit Lanaken of Maastricht komt, kan de lokale omleiding volgen via Strodorp, Sint-Antoniussteeg, Geerenweg. Volg de bordjes Handelaars Bilzerbaan.

 

Veilig fietsen tijdens de werken

Ook voor fietsers wordt er tijdens de werken een veilige omleidingsroute voorzien, zodat zij niet door de werf moeten fietsen. Fietsers tussen Mopertingen en Lanaken rijden in beide richtingen via de Tombestraat, de Rosmeerweg en de Omloopstraat.

Lokale omleiding Bilzerbaan

 

Bussen van De Lijn

Tijdens de werken aan de Bilzerbaan wordt er een tijdelijke halte in gebruik genomen op de Kiezelweg aan de rotonde. 

Download het plan voor lijn 61

Download het plan voor lijnen 20a en 724

 

Duur van de werken

De werken starten op dinsdag 2 augustus 2016 zullen 220 werkdagen in beslag nemen. (70 werkdagen nutmaatschappijen + 150 werkdagen riolering en fietspaden). Einde der werken voorzien eind 2017.
 


Bereikbaarheid en parkeren

De werfzone blijft steeds bereik- en berijdbaar. Buiten de werkuren blijft de omgeving van de woning steeds bereikbaar met de wagen. Tijdens de werkuren zijn de woningen steeds te voet of met de fiets bereikbaar.

Auto's liefst steeds voor 7u buiten de werfzone zetten. (doorgang kan anders onderbroken zijn t.g.v. werfvoertuigen)

Parkeren kan tijdens de werkuren nooit binnende werkzone. Parkeer zoveel mogelijk op voorziene parkings, zijstraten, ...

 

Werkplanning/Timing
  1. 1. Vanaf 2 augustus 2016: voorbereidende werken, ca. 2 weken
  2. 2. Vanaf 16 augustus 2016: aanvang werken nutsmaatschappijen, 70 werkdagen
  3. 3. Vanaf ca. oktober 2016: start rioleringswerken Molenpoel, aansluitend herstel/vernieuwen van wegenis in Molenpoel
  4. 4. Vanaf begin 2017: start werken aan Bilzerbaan
  5. 5. Najaar 2017 (plantseizoen): beplantingswerken

 

Contactpersonen

Gratis nummer voor inlichtingen: 0800 29 107
Aannemer Heymans: Tim Vanthoor – tvanthoor@heijmans.be – 0497 520 708
Aannemer Heymans: Chris Bruggen – cbruggen@heijmans.be0497 520 549
Rioleringswerken: Serge Vliegen - serge.vliegen@infrax.be - 0496 597 904
Bereikbaarheidsadviseur: Lotte Thora - lotte@bereikbaarheidsadvies.be - 0476 994 852

 

Kostprijs

Aanleg fietspaden en kruispunten: préfinanciering 825.000 euro
Renovatie gewestweg en afwatering t.l.v. AWV  220.000 euro
Voetpaden, groenaanleg en Molenpoel t.l.v. Lanaken  100.000 euro
Riolering t.l.v. Infrax  815.000 euro

Totale project zonder BTW  1.960.000 euro