N78 Tijdelijke afsluiting inrit Paalsteenlaan wegens rioolwerkzaamheden

Vanaf vrijdag 9 september worden er rioolwerkzaamheden aan de N78 uitgevoerd, ter hoogte van de inrit Paalsteenlaan.
De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden en uitvoeren van een persboring onder de N78. De inrit Paalsteenlaan wordt vanaf vrijdag 9 september tijdelijk afgesloten voor verkeer.

  • Bereikbaarheid:
Van vrijdag 9 september t/m vrijdag 7 oktober zal de Paalsteenlaan afgesloten worden vanaf de kruising met de N78. Je kan gedurende deze werkzaamheden de Paalsteenlaan niet inrijden vanaf de Staatsbaan/N78. Het verkeer wordt omgeleid via de Schuttershofstraat.
 
Bewoners worden allen persoonlijk per brief op de hoogte gebracht door de aannemer (Van de Kreeke en Fluvius). In en rond het werkvak kunnen de bewoners met de auto tot aan de woning komen.
 
  • Planning werken Paalsteenlaan:
Naast de aanleg van riolering onder de N78, wordt er verder gewerkt in de Ladderstraat richting de Staatsbaan. De planning van de Paalsteenlaan, Nieuwe Ervenstraat en Kapelhofstraat wordt o.a. vanwege de complexiteit van het werk in de Ladderstraat vooralsnog verschoven naar januari 2023. Hierover wordt later nog gecommuniceerd.
 
  • Contact: 
Heb je vragen over de werkzaamheden, verzoeken of opmerkingen dan kan je contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer (Van de Kreeke en Fluvius) Charlotte Berkhout
Via mail: charlotte@consulinfra.nl
 
riolering