Mensenketting omarmt bibliotheek

In Lanaken – als enige Limburgse gemeente – maar ook in Brussel (Muntpunt), Gent (De Krook), Sint-Pieters-Leeuw, Turnhout en Wevelgem worden op 19 januari om 11u de bibliotheekgebouwen letterlijk omarmd door bibliotheekgebruikers en sympathisanten.

bibvooriedereenEen bib voor iedereen?
Sinds 2016 zijn gemeentes niet meer verplicht om een bibliotheek in te richten. Elke gemeente beslist nu autonoom of en hoeveel ze investeert in de lokale bibliotheek. Een bibliotheek voor iedereen is dus lang niet meer zo vanzelfsprekend. Ook voor de afschaffing van de bibliotheekplicht werd er al flink bespaard op bibliotheken. De collectiebudgetten daalden tussen 2009 en 2015 met 2,6 miljoen euro (een daling van 10%) en in dezelfde periode verdwenen er meer dan 130 voltijdse banen in de sector.

Een bib voor iedereen!
Toch blijven bibliotheken van belang, ook in een snel veranderende digitale wereld. Het zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, waar wordt gewerkt aan leesbevordering en leesplezier. Gedreven en professionele medewerkers maken mensen wegwijs in het grote aanbod aan informatie, literatuur, film en muziek. Ze maken mensen mediawijs en werken aan digitale inclusie. Iedereen is welkom in de bibliotheek, en dankzij de inzet van de bibliotheekmedewerkers kan iedereen volwaardig participeren aan de samenleving. De bibliotheek is en blijft dus een basisdienst waar elke burger recht op heeft.

Meer dan zestig ambassadeurs
De campagne wordt ondersteund door meer dan twintig partnerorganisaties. En ook bekende gezichten laten zich niet onbetuigd. Joke Van Leeuwen gaat er graag op ontdekkingsreis in de bibliotheek, Joris Hessels vindt er de balsem voor zijn ziel, Christophe Vekeman heeft er alles aan te danken, Bavo Claes voelt er zich als een kind in een snoepwinkel. Ook Annelies Verbeke, Nic Balthazar, Frank Deboosere, Bruno De Wever, Lize Spit, enz. mogen we bij de ambassadeurs rekenen.

Een warme start
Er zijn natuurlijk ook nog heel wat Vlaamse gemeenten die hun bibliotheek sterk ondersteunen. De campagne start dus met een warm en positief signaal in zes van die gemeentes. Op vrijdag 19 januari, om 11 uur precies, worden zes Vlaamse bibliotheken letterlijk omarmd. Iedereen is welkom in Muntpunt (Brussel), De Krook (Gent), Lanaken, Wevelgem, Sint-Pieters-Leeuw en Turnhout.

Vanaf dan verzamelen bibliotheken, ambassadeurs, partnerorganisaties en iedereen die mee wil werken zoveel mogelijk handtekeningen onder het charter. Handtekeningen kun je plaatsen op www.bibvooriedereen.be