Lanakenaar gaat bewuster om met afval: -17% in 2019

Medewerkers van de dienst afvalzorg van de technische dienst hebben in 2019 in totaal 193.325 kg afval en zwerfvuil ingezameld in Lanaken. Dat is maar liefst 17% minder dan het jaar voordien. De dalende tendens wijst erop dat onze inwoners, en toeristen die onze gemeente bezoeken, bewuster omgaan met afval. Als gemeentebestuur kunnen we dit alleen maar toejuichen.

Dagelijks gaan 5 medewerkers de baan op om afval in te zamelen. Een groot deel wordt ingezameld door het leegmaken van afvalbakken langs de openbare weg en nabij parkings. Ook de inhoud van de afvalbakken die geplaatst worden bij evenementen, festiviteiten en kerkhoven zijn hierbij inbegrepen. Het afval wordt op basis van vaste ophaalronden verzameld. Daarbij concentreert de technische dienst zich op specifieke wijken of gebieden zoals het centrum, het fietsroutenetwerk, de gewestwegen en publieke ruimten zoals parkings en pleinen. 

Afval opruimen