Lanaken zet z’n beste beentje voor als Gezonde Gemeente

Vorig jaar ondertekende onze gemeente het Charter Gezonde Gemeente. Daarmee gaf ons lokaal bestuur aan dat ze zich extra willen engageren om de gezondheid van de Lanakense bevolking te verbeteren. Een tijdje geleden nodigde het Vlaams Instituut Gezond Leven onze gemeente uit om deel te nemen aan de vierde editie van de indicatorenbevraging over het preventieve gezondheidsbeleid van lokale besturen in Vlaanderen. Om hen te bedanken voor hun inzet en feedback ontvingen de collega’s van de dienst Welzijn een fruitabonnement van de Vlaamse overheid.

Gezonde gemeenteDoor het invullen van deze bevragen helpt onze gemeente de Vlaamse overheid om het beleid rond gezondheid in de Vlaamse steden en gemeenten te kunnen evalueren. De resultaten leveren ook voor onze gemeente interessante inzichten op over de sterktes van het gezondheidsbeleid in Lanaken.

De vragen handelen concreet over de huidige beleidskeuzes, die ons lokaal bestuur momenteel maakt voor haar inwoners en het gemeentepersoneel. En dit meer specifiek voor verschillende gezondheidsthema’s zoals voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden, tabak, alcohol en drugs.

In de nabije toekomst onze gemeente, op basis van de resultaten uit de bevraging, bekijken welke nieuwe opportuniteiten op vlak van gezondheid vertaald kunnen worden naar concrete acties.

Aangezien de Vlaamse overheid veel belang hecht aan de medewerking van lokale besturen aan deze indicatorenbevraging, kozen ze 50 Vlaamse gemeenten uit om hen extra te bedanken voor hun inzet en feedback. Ook Lanaken werd beloond met een fruitabonnement van Fruitsnacks. Gezonde Gemeente Lanaken geeft het goede voorbeeld!

Fruitmand Christel Ine