Lanaken werkt verder aan erfgoedbeleid

Na het beheersplan voor de kern van Oud-Rekem, dat de erfgoedwaarden en visie voor de komende 20 jaar beschrijft, nam het schepencollege een nieuwe stap in het uitwerken van een onroerend erfgoedbeleid in Lanaken. In 2021 werden alle straten van Lanaken bezocht om zo tot een inventaris van panden met erfgoedwaarde en kleine historische elementen te komen. Die lijst is nu klaar. Staat jouw woning op de lijst? Dan krijg je volgende week een brief van ons!

In 2020 was er een brede oproep naar de bevolking om bijzondere en historische plekken en panden voor te dragen voor deze lijst. Hierop reageerden een aantal inwoners om monumentale panden voor te dragen. Daarnaast ging Hekate, een erfgoedadviesbureau, op stap langs alle straten van Lanaken. Met hun deskundig en ervaren oog screenden ze alle woningen, kapellen, bomen, wegkruisen… die ze op het grondgebied van Lanaken tegenkwamen. Het resulteerde in een lijst met bijzondere panden. Op deze manier hoopt men deze panden op een zo authentiek mogelijke manier te kunnen bewaren voor de toekomst. Dit kan door de bewoners te stimuleren om vooraf contact op te nemen met de dienst Erfgoed van de gemeente. Zo kunnen zij samen kijken met de erfgoedambtenaar hoe de gewenste ingrepen en werkzaamheden het historisch karakter van de woningen kunnen bewaard worden voor de komende generaties. Alle geselecteerde panden kleuren door hun unieke uitzicht en bijzondere uitstraling het straatbeeld van onze gemeente. De lijst is een gemeentelijk initiatief, maar het is niet de bedoeling dat deze panden op Vlaams niveau een bescherming of een ander statuut zullen krijgen.

kapel