Lanaken voorziet 600.000 euro aan corona-steunmaatregelen

Het schepencollege van de gemeente Lanaken heeft een corona-steunpakket van 600.000 euro uitgewerkt. Het betreft een gemeentelijk initiatief bovenop de steunmaatregelen van de Vlaamse en federale overheid. Ondernemers ontvangen een vrijstelling van de AGB bedrijvenbelasting voor één kwartaal en de aanwervingspremie wordt verlengd. Voor de horeca vervalt onder meer de terrasbijdrage en een kwartaal van de toeristenbelasting. Basisscholen mogen een verhoogde schooltoelage verwachten en verenigingen krijgen een kwartaalvrijstelling op het jaarabonnement. Het uitgebreide steunpakket wordt op maandag 25 mei aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

Vrijstelling bedrijvenbelasting

Schepen van economie, Astrid Puts: “Alle lokale ondernemers worden geraakt door de corona-crisis. Daarom willen we al onze ondernemers helpen door hen voor één kwartaal vrij te stellen van de AGB bedrijvenbelasting. Dit komt neer op een vrijstelling van in totaal 175.000 euro. We verminderen ook de toeristenbelasting. Logiesverstrekkers betalen een forfaitaire vergoeding per kamer. Deze vergoeding laten we voor één kwartaal wegvallen. Ook verlengen we de aanwervingspremie. Hiervoor voorzien we 200.000 euro. Ondernemers ontvangen deze premie van 1.000 euro per voltijdse kracht die ze voor minstens een jaar aanwerven. Deze premie zou stopgezet worden maar omwille van de corona-crisis kiezen we ervoor om dit te verlengen. Daarbovenop lanceren we binnenkort een actie ‘Wees loyaal, koop lokaal’ om onze lokale handelaars in de verf te zetten.”

 

Vrijstelling voor horeca en marktkramers

Horeca-uitbaters, marktkramers en aannemers betalen dit jaar geen bijdrage aan de gemeente Lanaken voor het uitstallen van hun terras of koopwaar en het plaatsen van containers. Schepen Astrid Puts: “We beseffen maar al te goed dat het een moeilijke tijd is voor de horeca en we hopen dat er snel een oplossing uit de bus komt. Om hen extra te ondersteunen laten we de terrasbijdrage voor dit jaar vallen. Ze plaatsen dit jaar hun terras dus gratis. Ook het abonnement van onze marktkramers wordt kosteloos met een kwartaal verlengd en kermiskramers betalen dit jaar geen standgeld. Natuurlijk hopen we samen met de kermiskramers dat er binnenkort terug kermissen mogen doorgaan. Ook aannemers, die voor werken containers moeten plaatsen op het openbaar domein, hoeven voor de rest van het jaar gaan bijdrage meer te betalen.”

 

Extra toelage voor het onderwijs

De gemeente Lanaken geeft jaarlijks een bedrag van 16 euro per leerling aan de kleuter- en lagere scholen om bij te dragen aan de kosten van bijvoorbeeld voorstellingen, zwemlessen of de soepbedeling. Dit bedrag wordt opgetrokken naar 20 euro per leerling voor de extra maatregelen die de scholen hebben moeten nemen. Zoals de aankoop van beschermingsproducten, het aangeven van de looprichtingen of het installeren van plexiglas. Schepen van onderwijs Christel Gorissen: “We voorzien ook alvast middelen voor een nieuw “summer school” initiatief. Kinderen zijn lange tijd niet naar school kunnen gaan. Niet voor alle kinderen verloopt het thuis leren van een leien dakje. We gaan samen met de scholen in Lanaken een initiatief uitwerken om tijdens de zomermaanden leerlingen met leerachterstand te helpen.”

 

Gemeentelijke accommodaties vrijgesteld van huur

Schepen Astrid Puts: “We willen als gemeente het voorbeeld geven door horeca-uitbaters die gemeentelijke accommodatie huren voor een kwartaal vrij te stellen van huur. Dit geldt ook voor verenigingen die gemeentelijke accommodaties huren. De jaarabonnementen in de vrije tijdssector zoals de huur van voetbalvelden of ontmoetingscentra worden gedurende één kwartaal vrijgesteld. De tickets van culturele voorstellingen, cursussen, lessenreeksen en reserveringen die niet plaatsvinden worden terugbetaald.”

Deze maatregelen kan het gemeentebestuur nemen zonder dat dit ten koste gaat van andere investeringen of een belastingverhoging door te voeren onder de omstandigheden zoals ze op dit moment gekend zijn. Dit komt door een reserve die in het meerjarenplan is opgenomen en het wegvallen van bepaalde kosten zoals de organisatie van activiteiten, poetskosten en vrijwilligersvergoedingen.

Het schepencollege legt dit lokale corona-steunpakket van 600.000 euro voor aan de gemeenteraad van maandag 25 mei 2020. De steunmaatregelen zullen worden geëvalueerd en eventueel zal een tweede corona-steunpakket uitgewerkt worden.

 

Overzicht gemeentelijke steunmaatregelen

Vrijstelling AGB bedrijvenbelasting        € 175.000

Vermindering toeristenbelasting            € 18.000

Verlenging aanwervingspremie              € 200.000

Inname openbaar domein                     € 40.000

Extra promobudget lokale economie     € 10.000

Optrekken schooltoelage                      € 10.000

Summer school                                    € 12.000

Vrijstelling jaarabonnementen vrije tijd   € 5.000

Mondmaskers voor alle inwoners           € 110.000