Lanaken pakt verwaarloosde gebouwen aan

Lanaken maakt werk van het upgraden van de kwaliteit van de gebouwen op haar grondgebied en gaat de verwaarloosde gebouwen aanpakken. Het gemeentebestuur wil hiermee de eigenaars stimuleren om de betreffende woningen en gebouwen te verbeteren en ze vervolgens terug op de woonmarkt te brengen. De gemeenteraad keurde gisteren het betreffende reglement goed.

Verwaarloosd pandVerwaarloosde gebouwen zijn die gebouwen die ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertonen aan buitenmuren, voegwerken, schoorstenen, dakbedekking, dakgebintes, schrijnwerk, kroonlijsten of dakgoten. Naarmate de ernst van de tekorten worden er strafpunten toegekend. Vanaf een bepaalde score wordt een woning/gebouw dan beschouwd als verwaarloosd en opgenomen in het register van verwaarlozing en/of verkrotting waarna een belasting geheven kan worden op het pand.

Het gemeentebestuur wil de verwaarlozing bestrijden omdat dit soort panden meestal ook niet benut worden op de woningmarkt terwijl er nog steeds een tekort bestaat aan betaalbare en kwaliteitsvolle (huur)woningen. Ook zorgt dit soort panden voor een negatieve uitstraling op de omgeving. Met de nieuwe maatregel wil Lanaken eigenaars stimuleren om deze woning kwalitatief te verbeteren en ze terug op de woningmarkt te brengen.

Eigenaars zullen door het gemeentebestuur geadviseerd worden over mogelijke premies om de woning kwaliteitsvol te renoveren en aan te passen aan de huidige energienormen. Ook op gebied van de stedenbouwkundige mogelijkheden zal het gemeentebestuur de nodige adviezen en begeleiding voorzien.

De heffingsbijdrage bedraagt 990 euro voor een volledig verwaarloosde woning of gebouw en 300 euro voor verwaarloosde aparte eenheden (appartementen, handelsruimten,…) die onderdeel uitmaken van een groter geheel. De heffing wordt jaarlijks verhoogd tot een maximaal bedrag van 4000 euro.

Tegelijk heeft de gemeenteraad ook het beleid inzake leegstaande gebouwen geactualiseerd.