Lanaken geeft groen licht voor afbraak Molenberg

Het Agentschap voor Natuur en Bos wil in de loop van 2019 Kinderdorp Molenberg in Rekem laten plaatsmaken voor natuur. Het schepencollege van de gemeente Lanaken heeft, als vergunningverlenende overheid, de sloopaanvraag goedgekeurd.

Kinderdorp Molenberg werd in de jaren vijftig opgericht in het Neerharenbos als een kinderopvangcentrum. De site is echter geruime tijd niet meer in gebruik en de gebouwen verkeren in slechte toestand. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft het domein in eigendom en sprak de voorbije jaren met verschillende partijen om aan het domein een nieuwe invulling te geven maar er werd geen oplossing gevonden.

Voor het behoud en terug bewoonbaar maken van de vervallen gebouwen is een volledige restauratie nodig. Dit zou zeer hoge kosten met zich meebrengen. De renovatie van het hoofdgebouw en de villa zou volgens een kostenraming meer dan 2,2 miljoen euro bedragen. Deze budgetten heeft de Vlaamse overheid niet ter beschikking. Ook voor potentiële investeerders bleek deze kostprijs te hoog en economisch niet rendabel. De kosten voor de volledige afbraak worden geraamd op 350.000 euro. Daarom heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een sloopaanvraag ingediend bij de gemeente Lanaken.
 

12 bewaren

Voor het slopen van Kinderdorp Molenberg in de Daalbroekstraat ontving het gemeentebestuur tijdens het openbaar onderzoek 12 bezwaren. De meeste opmerkingen uit de bezwaarschriften zijn geen argumenten van ruimtelijke ordening of erfgoedwaarde, maar eerder persoonlijke ervaringen of meningen over de site.
 

Sloopaanvraag goedgekeurd

Het schepencollege van de gemeente Lanaken heeft op donderdag 27 december de sloopaanvraag van het Agentschap Natuur en Bos goedgekeurd. Er werden voor het behoud en de herbestemming van het hoofdgebouw en de woning, door zowel het Agentschap Natuur en Bos als de gemeente Lanaken, meerdere opties bekeken en er werd actief gezocht om deze gebouwen een nieuwe invulling te kunnen geven. Echter door de inplanting van de site langs het natuurgebied was een herbestemming van deze gebouwen te complex en werd een nieuwe invulling niet gevonden.

Bovendien wil de gemeente de verkeersafwikkeling rond de Daalbroekstraat aanpassen en bekijken of het mogelijk is om de snelheid op deze straat drastisch naar beneden te halen. Nieuwe functies langs deze gemeenteweg zullen tot een minimum beperkt worden.

De afbraak zal ervoor zorgen dat de huidige versnippering ongedaan wordt gemaakt. De gebouwen, speelzones en onaangepaste omgevingsinrichting verdwijnen waardoor er ruimte wordt gecreëerd om een volledig herstel van de natuur in het gebied mogelijk te maken. Verder zal er op de locatie worden verwezen naar de erfgoedwaarde door middel van een herinneringsmonument. De gemeente Lanaken vraagt aan het Agentschap voor Natuur en Bos om de site op beeld vast te leggen als blijvende herinnering.

De nieuwe bestemming beantwoordt volledig aan de visie van het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Lanaken, het toekomstige GRUP en de doelstellingen van de speciale beschermingszone van het Nationaal Park Hoge Kempen.

De gemeente vraagt ook compenserende maatregelen voor het geval er vleermuizen zouden voorkomen in de af te breken gebouwen.
 

Toekomst

De afbraak van Kinderdorp Molenberg is gepland voor het voorjaar van 2019. Na het slopen van de 9 gebouwen en het verwijderen van speelplaatsen en verhardingen wil het Agentschap voor Natuur en Bos starten met het herstel en de natuurontwikkeling binnen het domein. De sloopvergunning treedt 30 dagen na aflevering door het gemeentebestuur in werking.