Lanaken draagt recyclagepark en facturatie afvalophaling over aan Limburg.net

Vanaf 1 januari 2021 zullen de inwoners van Lanaken hun afvalfactuur rechtstreeks ontvangen van Limburg.net. Ook het recyclagepark wordt in de toekomst overgedragen. Dit alles volgens het principe van de vervuiler betaalt en sorteerders worden beloond.

Limburg.net is de intercommunale die voor alle Limburgse gemeenten afval inzamelt en verwerkt.

De kosten die hiermee gepaard gaan werden in het verleden door de gemeente betaald. In de meeste Limburgse gemeenten stuurt Limburg.net al enkele jaren de afvalfactuur rechtstreeks naar de gezinnen, vanaf januari dus ook in Lanaken.

Dit om meer solidariteit, uniformiteit en transparantie in de kosten voor afvalophaling en afvalverwerking te creëren.

In Lanaken blijft de afvalophaling gebeuren met het systeem van de grijze (restafval) en groene (gft-afval) containers. De facturatie door Limburg.net speelt in het voordeel van inwoners die juist sorteren en bestaat uit een vaste kost die hetzelfde is voor elk gezin en een kost die aangerekend wordt naargelang de gezinssamenstelling.

Het recyclagepark van Lanaken zal ook overgedragen worden aan Limburg.net, een exacte datum is hiervoor nog niet gekend. Het oude recyclagepark is dringend toe aan hoognodige renovaties. Limburg.net gaat investeren in het recyclagepark van Lanaken en zal het moderniseren naar de huidige normen ook op vlak van digitale dienstverlening.

Lanaken is de 39ste Limburgse gemeente die instapt in het systeem van de rechtstreekse afvalfactuur. 31 Limburgse gemeenten hebben hun recyclagepark al overgedragen aan Limburg.net.

Aangezien Lanaken de tarieven van Limburg.net volgt, blijven deze ongewijzigd.

CP