Kleuter- en lagere scholen krijgen 16 euro per leerling

De kleuter- en lagere scholen van Lanaken ontvangen binnenkort een gemeentelijke toelage van 16 euro per leerling. De scholen mogen de besteding zelf invullen en net dat maakt deze toelage vrij uniek in Vlaanderen. Culturele voorstellingen, zwemlessen, soepbedeling, het Sinterklaasfeest of busvervoer zijn mogelijke bestemmingen van deze toelage.

Er zijn maar weinig gemeenten die een toelage op deze manier en onder deze voorwaarden toekennen. Het is een toelage over de schoolgrenzen heen voor zowel het katholiek als het gemeenschapsonderwijs.

Volgende scholen ontvangen deze toelage:

  • 't Regenboogje in Kesselt
  • Aan de Basis in Smeermaas
  • 't Wezeltje in Veldwezelt
  • De Bolster in Neerharen
  • 't Bieske in Gellik
  • Jan Rosier in Lanaken
  • Engelse Hof / Methode in Lanaken

In totaal ontvangen deze kleuter- en lagere scholen 36.768 euro. Dit komt overeen met 16 euro voor 2.298 leerlingen.

GBS Rekem ontvangt deze toelage niet omdat het een gemeentelijke school is.

Fitkids