Inventariseer mee onze trage wegen

Onze gemeente is recent gestart met een project om de trage wegen in en rond de woonkernen in kaart te brengen. Het doel is om deze paden en wegen in de toekomst sterker in te zetten als netwerk voor wandelaars en fietsers, los van gemotoriseerd verkeer.

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste inwoners die mee onze trage wegen in Lanaken, Gellik, Smeermaas, Neerharen en Rekem willen inventariseren. De trage wegen in Veldwezelt en Kesselt werden reeds eerder in kaart gebracht.

Trage  wegen worden vandaag al door veel inwoners gebruikt. Het zijn bijvoorbeeld doorsteekjes in een wijk of een fietsverbinding langs het kanaal maar zeker ook de vele bospaden, veldwegen of oude kerkwegels. Langs trage wegen kunnen we ons aangenaam, onbezorgd en op een gezonde manier verplaatsen. Bovendien zijn het plekken waar kinderen spelen en bewoners tot rust komen, sporten of de natuur verkennen.

Ga mee op pad

Jammer genoeg kennen we deze trage wegen niet allemaal of zijn sommigen in slechte of onbruikbare staat. Bijgevolg blijven hun troeven sterk onderbenut. Daarom wil de gemeente samen met vzw Trage Wegen, inwoners en lokale organisaties het netwerk gaan inventariseren.

Heb je ook zin om de trage wegen in jouw buurt te ontdekken en wil je graag meehelpen? Kom dan naar de infoavond. Breng zeker ook je tablet of smartphone mee aangezien we een app zullen demonstreren.

De infoavond gaat door op donderdag 10 september om 19.00u in lokaal 7 van het cultureel centrum. Reservatie is verplicht via milieu@lanaken.be.

Meer info: https://www.tragewegen.be/

trage weg