Herstel van bosranden

Bosranden met veel structuur zijn zeldzaam in Vlaanderen. Meestal is de grens tussen bos en akker of grasland zeer scherp. Een ecologisch goede bosrand bestaat uit een mantel en een zoom. De mantel is een struik- of hakhoutzone. De zoom is een zone met ruigtekruiden.

De bosranden langs de boswegen in de gemeentebossen van Lanaken en Gellik werden vorig jaar onder handen genomen. Toen werd de monotone opslag van de woekerende Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers gefreesd. Streekeigen bomen, zoals zomereik en ruwe berk, werden behouden. De breedte van de stroken varieert van 4 tot 10 m. Zo creëren we aan beide kanten een golvende rand die uiteindelijk voor meer variatie en biodiversiteit zorgt.

De gemeente en het Agentschap Natuur en Bos zullen deze winter samen circa 21.000 streekeigen en inheemse struiken en bomen aanplanten in de gemeentebossen en in Pietersembos (domeinbos). De werken, die deels door vzw De Winning worden uitgevoerd, zijn nog volop bezig.

Dankzij deze aanplant wordt de verjonging van het bos een handje geholpen. Door de uitgebreide soortkeuze zal de biodiversiteit van de bossen in het Nationaal Park Hoge Kempen ook toenemen en worden deze weerbaarder tegen klimaatverandering.

bosrand