Heraanleg rotonde Veldwezelt start begin maart

Op dit moment vernieuwen de nutsmaatschappijen de leidingen en kabels voor water, gas, elektriciteit en telecom. Deze werken verlopen vlot en zitten goed op schema. Daardoor zal vermoedelijk begin maart 2020 de effectieve heraanleg van de rotonde starten. De volledige herinrichting zou eind juni 2020 klaar moeten zijn. Op dinsdag 11 februari om 19.30 uur organiseren we in OC Berenhof een infoavond voor alle geïnteresseerden.

Veilige fietspaden en betere doorstroming
Met de heraanleg van de rotonde investeert AWV in meer fietsveiligheid en een betere verkeersdoorstroming op een belangrijke verkeersas. Enerzijds komen er vrijliggende fietspaden en fietsoversteken. Anderzijds wordt de rotonde vergroot en komt er een aparte bypass voor verkeer vanuit Lanaken richting Bilzen.
 
Heraanleg rotonde in twee fases, van maart tot eind juni
De infrastructuurwerken van de heraanleg van de rotonde starten begin maart 2020 en zullen vier maanden duren, tot eind juni 2020. De werken worden uitgevoerd in twee fases, waarbij elke helft van de rotonde ongeveer twee maanden in beslag neemt. Van maart tot eind april 2020 vernieuwen we de rotonde aan de zijde van de Bilzerbaan. Van mei tot eind juni 2020 werken we aan de kant van de 2e Carabinierslaan. TIjdens de werken worden de Bilzerbaan en de 2e Carabinierslaan telkens voor
twee maanden volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone.
 
Plan rotonde Veldwezelt
 
Minderhinder-maatregelen voor betere bereikbaarheid en meer leefbaarheid
De werfzone wordt ingericht als een drietaks kruispunt met verkeerslichten. Het noord-zuidverkeer op de Kiezelweg N78 tussen Lanaken en Riemst blijft daarbij altijd mogelijk. Het doorgaand bovenlokaal verkeer oost-west (Bilzerbaan – 2e Carabinierslaan N2) tussen Bilzen en Maastricht volgt een omleiding via Riemst of Lanaken. De plaatselijke ontsluiting blijft gegarandeerd via de omliggende zijwegen.
 
Samen met de input uit een klankbordgroep van bewoners en handelaars bereiden AWV en de gemeente Lanaken enkele verkeersmaatregelen in de omgeving voor tegen de start van de werken. We houden daarbij maximaal rekening met de veiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. Een voorstel is om enkele straten tijdelijk als fietsstraat in te richten. Meer info vindt u straks op www.wegenenverkeer.be/veldwezelt

 

Infomoment Veldwezelt: dinsdag 11 februari om 19.30 uur in OC Berenhof

AWV en de gemeente Lanaken nodigen u alvast uit op een infoavond op dinsdag 11 februari om 19.30 uur in het OC Berenhof. Het voltallige projectteam zal aanwezig zijn om alles in detail toe te lichten en vragen te beantwoorden. Wij hopen u alvast talrijk te mogen verwelkomen.
 

Blijf op de hoogte: schrijf in op onze digitale nieuwsbrief
Op de projectpagina www.wegenenverkeer.be/veldwezelt vindt alle informatie over de heraanleg van de rotonde. U kan er zich ook inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. Nog vragen? Contacteer dan uw bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts via frederik@bereikbaarheidsadviseur.be of 011 433 855.