Grensoverschrijdend fietspad geopend

Tussen Lanaken en Maastricht is een nieuw fietspad geopend. Het fietspad van 3,2 km lang is gelegen in de zone tussen Smeermaas en Veldwezelt aan Belgische zijde en de Maastrichtse wijken Malberg en Oud-Caberg aan Nederlandse zijde. Het pad doorkruist op die korte afstand de landsgrens maar liefst 7 keer en is voor zover ons bekend uniek voor beide landen. Naast het fietspad wordt ter hoogte van een belangrijke archeologische vindplaats op het grondgebied van Lanaken, vlak tegen de landsgrens, ook nog een rustplek ingericht. Hiermee is de grensstreek een nieuwe toeristische attractie rijker. Langs het fietspad werd eerder op de dag ook een grenspaal terug op het terrein gezet, wat een afsluiter vormt voor de werkzaamheden rondom de steenfabriek Wienerberger.

In het grensgebied tussen Lanaken en Maastricht ligt -tussen het Albertkanaal en de woonwijken Malberg en Oud-Caberg- een open ruimte waar momenteel door de Leembank cvba (Wienerberger, Vandersanden en Nelissen) leem uit de bodem wordt gehaald als grondstof voor de steenbakkerijen. Na de ontleming, binnen ten vroegste 10 à 15 jaar, kan zich hier een nieuw watergebonden bedrijventerrein ontwikkelen.

fietspad

Binnen het project ALBERTKNOOP -waarvan de provincies Belgisch en Nederlands Limburg en de gemeenten Lanaken en Maastricht de partners zijn (zie www.albertknoop.eu)- worden momenteel alle voorwaarden uitgewerkt  voor een landschappelijk goed ingepast bedrijventerrein. Zo is een nieuwe natuurverbinding van ca. 13 hectare in aanleg en ontwikkeling. Doorheen deze nieuwe natuur is nu al een fietspad aangelegd. Langsheen de Van Akenweg ontstaat op die manier een betere verbinding tussen Oud-Caberg (Maastricht) en het centrum van Lanaken. Vanaf de Van Akenweg sluit het nieuwe fietspad aan op de 2e Carabinierslaan, waardoor Veldwezelt en Smeermaas ook op een veilige manier met elkaar verbonden worden. In totaal komt er ca. 3,2 km fietspad met een breedte van 3 meter bij.

Het fietspad is door Toerisme Limburg opgenomen in het recreatieve en functionele fietsroutenetwerk. Mede dankzij de financiële inbreng van de beide provincies Limburg en van de Afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid slaagden de gemeenten Lanaken en Maastricht er in het Zouwdal recreatief te ontsluiten door de realisatie van het fietspad en een ‘Archeo route’-locatie.

Primeur: eerste ‘Archeo route’-project in Vlaanderen
Het fietspad passeert langs een belangrijke archeologische vindplaats van een Karolingisch fort uit de vroege middeleeuwen die aan het licht kwam bij opgravingen in opdracht van de cvba Leembank in het kader van de leemontginning. Hier wordt een rustplek ingericht en via een app wordt het historisch verhaal digitaal ontsloten. Dat gebeurt volgens het format van het project ‘Archeo Route’ (https://archeoroutelimburg.nl/nl) dat tot doel heeft om archeologische vondsten op een eigentijdse manier zichtbaar te maken en de verhalen te vertellen die schuilgaan achter de vindplaatsen op diverse plaatsen in Limburg. Deze locatie is een primeur omdat het de eerste keer is dat er een Archeo Routeproject in Belgisch Limburg en in Vlaanderen wordt ontwikkeld.

archeoroute

Een groene inkapseling van de steenfabriek.
De grenspaal die vandaag werd teruggeplaatst, vormt het sluitstuk van een reeks van grondwerken rondom de steenfabriek Wienerberger die sinds 2015 aan de gang waren. De grenspaal stond een aantal jaren in het depot van de steenfabriek om de aanleg van een aanzienlijke grondwal rondom de fabriek mogelijk te maken. De grondwal vormt een visuele en geluidswerende buffer tussen de wijk Malberg en de steenfabriek. Over een oppervlakte van 3 ha werd meer dan 85.000 m³ grond geprofileerd tot een wal van 6 à 8 m hoog. De beplanting op de wal is ecologisch afgestemd op de natuurdoelen van het Zouwdal en zal onder meer dagvlinders, vleermuizen, levendbarende hagedissen en zelfs dassen aantrekken.

Grensoverschrijdend fietspad
Dowload het plan