Gemeentelijke rentesubsidie werd uitgebreid

Inwoners die investeren in energiebesparende maatregelen aan hun woning kunnen vanaf nu gebruik maken van een meer uitgebreide gemeentelijke rentesubsidie. Sinds 2016 investeert het gemeentebestuur meer dan ooit in energiezuinige woningen. Daarvoor betaalt ze de 2% rente van de energielening bij Duwolim voor haar inwoners. Inwoners lenen dan gratis bij het aangaan van een Duwolimlening. Daarbovenop krijgen inwoners een goede begeleiding en de opmaak van een energieaudit die helpt om de juiste keuzes te maken. Het maximale investeringsbedrag voor een Duwolimlening werd opgetrokken van 10.000 euro naar 15.000 euro en de maximale terugbetalingstermijn werd verlengd van 5 jaar tot 8 jaar. Dit betekent dat de maximale subsidie verhoogd werd van 1.100 euro naar 1.236 euro.

De rentesubsidie heeft al bewezen een grote stimulans te zijn voor het aanvragen van een energielening. In 2016 werden er 34 leningen aangevraagd en in 2017 werden er tot en met november 40 leningen aangevraagd.