Gebruik van de ruilverkavelingsweg tijdens de werken aan de brug in Eigenbilzen

Sinds 25 februari wordt de brug in Eigenbilzen (Hoefaertweg) afgesloten voor werkzaamheden. De stad Bilzen heeft haar inwoners op de hoogte gebracht dat de ruilverkavelingsweg Louis Paul Boonstraat/Winkelomstraat tijdens de werken tijdelijk in twee richtingen is opengesteld. Dit is echter niet met de gemeente Lanaken afgesproken.

RuilverkavelingswegOp het grondgebied van Bilzen heeft de stad Bilzen borden geplaatst die duidelijk maken dat de ruilverkavelingsweg voor lokaal verkeer is opengesteld. De gemeente Lanaken heeft deze borden niet geplaatst op haar grondgebied omdat dit niet was afgesproken. De huidige verkeerssituatie leidt momenteel tot veel onduidelijkheid bij inwoners en weggebruikers.
 
Om hier zo snel mogelijk een einde aan te maken zal de gemeente Lanaken ook op haar grondgebied bebording voorzien zodat duidelijk is dat de ruilverkavelingsweg tijdens de werken gebruikt mag worden voor lokaal verkeer.
 
Maak gebruik van de omleiding via de Kiezelweg (N78)
De ruilverkavelingsweg Louis Paul Boonstraat/Winkelomstraat tussen Gellik en Eigenbilzen is zeer smal en oorspronkelijk voorzien als trage verbinding voor fietsers en voetgangers. Gemotoriseerd verkeer is dan ook niet gewenst op deze wegen. We raden iedereen dan ook af om de ruilverkavelingsweg te gebruiken. Beter gebruikt u de omleiding via de Wijerdijk, de Kompveldstraat en de Kiezelweg (N78).
 
Indien men de weg wel wenst te gebruiken moet men extra voorzichtig zijn omdat een combinatie van gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers op deze weg een aanpassing van het rijgedrag vereist. Deze route wordt uit veiligheidsoogpunt ten zeerste afgeraden voor het verkeer.