Domeinbos Isaekshoef te Rekem geopend als 1ste natuurbegraafplek van Vlaanderen

In oktober 2015 werd een deel van het domeinbos ‘Isaekshoef’ te Rekem, als pilootproject geselecteerd voor het inrichten van een natuurbegraafplek. Dit gebeurde in overleg met het gemeentebestuur van Lanaken, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Op vraag van minister Joke Schauvliege werd de haalbaarheid van dit vernieuwend concept voor Vlaanderen onderzocht.

Op 30 augustus 2018 werd deze locatie officieel geopend als één van de eerste natuurbegraafplekken in een natuur- of bosgebied. Het beheer van het bosgebied is in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos en de exploitatie zal gebeuren door de gemeente Lanaken.

IsaekhoefEen natuurbegraafplek is een zone in natuur- of bosgebied waar de as van een overledene een plaats krijgt. Dit in biologisch afbreekbare urnen zonder herdenkingstekens. De kringloopgedachte staat hier centraal en is zo opgevat dat de natuur niet of zo weinig mogelijk wordt beïnvloed. Een natuurbegraafplek biedt de nabestaanden de mogelijkheid om in alle sereniteit de overledene te gedenken op een plek in een natuurlijke omgeving die uitnodigt tot rust, bezinning en herinnering. Op deze manier maakt de laatste rustplaats deel uit ven een natuur- of bosgebied.

Situering van natuurbegraafplek Isaekshoef
De zone met open begraafplekken bevindt zich in het bos dat gelegen is rondom het historisch kerkhof van het OPZC. Er werden 8 begraafzones voorzien waar enkel crematie-as in biologisch afbreekbare urnen mag begraven worden. De inrichting van de natuurbegraafplek is bewust zeer beperkt gehouden en bestaat enkel uit natuurlijke inrichtingselementen zoals houten zitbanken, houtsculpturen met dierenafbeeldingen (totems) en Maaskeien. Een ceremoniële afscheidsplek laat toe om in de natuurlijke omgeving van het bos een persoonlijke openluchtdienst te houden.
 
IsaekhoefHet beheer
In 2005 werd het beheer van de historische begraafplaats overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Sindsdien wordt de historische begraafplaats op een natuurvriendelijke manier als een open plek in het bos beheerd. Er wordt slechts af en toe gemaaid en er worden geen sproeistoffen gebruikt.
 
De natuurbegraafplek ligt in een naaldbos met verspreid wat berken en eiken. Regelmatig zijn er beheerwerken en kappingen om de beste dennen en loofhout meer ruimte en kansen te geven. Dit om de biodiversiteit in het bos te verhogen. Zowel de historische natuurbegraafplaats als de natuurbegraafplek maken deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen.
 
 
Tarieven
Inwoners van de gemeente Lanaken die natuurbegraafplek Isaekshoef als laatste rustplaats wensen betalen hiervoor 300 euro. Voor niet-inwoners wordt dit bedrag verviervoudigd.
 
Isaekhoef

 

Bekendmaking Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem