Herbebossing Lanakerheide (fase 1) werd afgerond

In de gemeentebossen op Lanakerheide werden de voorbije twee maanden 5.200 bomen en struiken in groepen aangeplant. Uiteindelijk zal hieruit een structuurrijk bos ontstaan met een grotere biodiversiteit en hout van topkwaliteit. De werken werden door het maatwerkbedrijf De Wroeter vzw uitgevoerd en opgevolgd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Waarom bosomvorming?

Onze Kempense bossen zitten in volle omvorming. Vele dennenbossen hebben de leeftijd van 60 à 80 jaar. Ze zijn vaak soortenarm met weinig structuur- en leeftijdsvariatie. Dankzij de dunningskappen komt er geleidelijk loofhout in de onderetage. Veelal is dit beperkt tot soorten als Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, wilde lijsterbes, sporkehout, zomereik of ruwe berk. 

Structuur- en soortenvariatie zijn twee grote uitdagingen om te komen tot meer weerbare bossen. Dit zijn bossen die in staat zijn een antwoord te bieden op de onzekere toekomst van klimaatopwarming, grote stormen, marktonzekerheid, invasieve exoten, … Wachten op beterschap heeft geen zin. We moeten nu reageren. Het gemeentebestuur gaat dan ook voluit voor de QD-methode.

Wat is de QD-methode?

Het acroniem 'QD' staat voor 'Qualifizieren und Dimensionieren'. In het Nederlands maken we daar eenvoudig 'Kwalificeren  en Dimensioneren' van. De QD-methode streeft naar de productie van dik kwaliteitshout op een zo kostenefficiënt mogelijke manier. En dit uiteraard binnen een ecologisch kader. Dit maakt van deze methode een heel goede manier om de natuurdoelen in onze gemeentebossen te combineren met de economische functie ervan.

Bij toepassing van de QD-methode plant men niet het hele perceel als een plantage aan, maar eerder verspreid in kleine groepen of kloempen (afgeleid van het Duitse 'Klump'). De kloempen bestaan uit 15 tot 30 jonge bomen en/of struiken die voldoende dicht tegen elkaar kunnen opgroeien. Via een gericht beheer groeit later uit elke kloemp één toekomstboom.

kloemp

In vergelijking met een klassieke vlaksgewijze herbebossing of bebossing zal de QD-methode slechts op beperkte plaatsen ingrijpen. Alle kloempen samen opgeteld, kom je slechts aan 15 % van de oppervlakte die wordt behandeld. De andere 85 % laten we bewust met rust. Goed voor de biodiversiteit en minder werk.

De soortenkeuze wordt bepaald door een aantal factoren. Eerst en vooral is het belangrijk om soorten te kiezen die aan de bodem zijn aangepast. Om de biodiversiteit van het bos te verbeteren, werd ervoor gekozen om ook andere soorten (beuk, wintereik, winterlinde en zoete kers) aan te planten. Er werden uiteraard ook groepen aangeplant met zomereik. In de bosranden werden groepen aangeplant met lichtboomsoorten (zoete kers, gladde iep en boswilg).

Geplande werken

Een groot deel van de bosbestanden op Lanakerheide wordt vanaf dit jaar volgens de QD-methode beheerd en nauwgezet opgevolgd. Zo kan de groeirespons goed ingeschat worden en wordt expertise opgebouwd met het toepassen van de QD-methode in onze regio. En er volgen nog meer locaties. In het najaar van 2018 worden Neerharenbos en de bossen op Molenberg onder handen genomen.