Corona: Maatregelen in Lanaken

Laatste aanpassing: maandag 6 april om 9u28

Deze pagina wordt continu aangepast met de meest recente informatie over de maatregelen en dienstverlening in de gemeente Lanaken.

Ga naar:

1. Gemeentelijke maatregelen

2. Landelijke maatregelen

3. Veelgestelde vragen

4. Kaartjes om je buren te helpen

5. Informatie voor ondernemers

6. Nuttige telefoonnummers

 

Coronavirus COVID19 - Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!
 

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Toch een paar verduidelijkingen: 

 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:
  • De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.
  • Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:
   • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
   • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in conta.ct zijn geweest.?
 • Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.

 

Volgende maatregelen gaan in vanaf woensdag 18 maart 12u en blijven ten minste tot en met 19 april 2020 van krachtZe kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei.
 
De maatregelen gelden voor iedereen op ons grondgebied, ongeachte de nationaliteit, en worden voortdurend geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

 

1. Gemeentelijke maatregelen

Update maandag 6 april

 • Contactcenter: het gemeentelijke 0800-nummer is niet meer in gebruik. Bel het nummer van het nationale crisiscentrum voor meer informatie: 0800 14 689
   

Update donderdag 2 april

Update dinsdag 31 maart:

 • Containerpark: vanaf dinsdag 7 april is het containerpark terug open tijdens de normale openingsuren. Maximum 10 voertuigen mogen gelijktijdig in het park.
 • Grensverkeer: tijdens de markt in Maastricht zal de grens in Smeermaas volledig afgesloten worden. Enkel de 2de Carabinierslaan is geopend. Dit op woensdag en vrijdag van 9u30 tot 14u30.
   

Update vrijdag 27 maart

 • Afvalophaling: Bij de huisvuilophaling is het niet meer toegelaten om extra zakken naast de container aan te bieden. Grofvuilophalingen aan huis worden uitgesteld tot 3 mei

 

Update donderdag 26 maart

 • Ouderen: Gemeente belt 1.600 80-plussers op om te vragen hoe het men hen gaat
 • Kind en gezin: start op 1 april terug met consultaties

 

Update dinsdag 24 maart

 • Verdeling voedselpakketten: Momenteel worden geen voedselverdelingen door de Sint-Vincentiusvereniging georganiseerd. De pakketten worden op vrijdag 27 maart tussen 9u en 12u aan huis geleverd. Elk gezin dat geregistreerd is bij Sint-Vincentius Lanaken zal om de 2 weken een voedselpakket ontvangen.
   

Update maandag 23 maart

 • Parkings: vanaf dinsdag 24 maart 12u worden volgende parkings met hekken afgesloten: 
  • Parking Kinderboerderij Pietersheim / Nationaal Park Hoge Kempen
  • Parking Kasteel en Waterburcht Pietersheim aan de Waterstraat
  • Parking van voetbalclub KLVV op het Domein Pietersheim
  • Parking van Sportoase Montaignehof
  • Parking op de Bessemerstraat tegenover het ziekenhuis-Campus Sint-Barbara (parking autorijlessen)
    

Update zondag 22 maart

 • Grensverkeer: Ook de kleine grens aan de Brugstraat in Smeermaas en andere sluipwegen worden vanaf maandag 23 maart 12u afgezet. Alleen de grensovergangen aan de Brusselse weg in Smeermaas en de 2e Carabiniersweg in Veldwezelt blijven geopend. Crusiale beroepen kunnen een vignet downloaden.
 • Bibliotheek start met take away service
   

Update vrijdag 20 maart

 • Grensverkeer: de politie voert extra controles uit aan de grens in Smeermaas en Veldwezelt. Alleen noodzakelijk verkeer over de grens is toegestaan. Dit wil zeggen voor het werk of om medische zorg te verlenen
   

Update donderdag 19 maart

 • OCMW: Het OCMW is gesloten en er gaan geen zitdagen meer door. Het OCMW is tijdens de kantooruren telefonisch bereikbaar op T 089 730 060 en ocmw@lanaken.be.
 • Campings en andere recreatieparken zijn gesloten. Alleen permanente bewoners mogen er blijven wonen
 • Kind & gezin en opvoedingswinkel sluiten de deuren, telefonisch bereikbaar
   

Update dinsdag 17 maart

 • Nationale veiligheidsraad: verstrengde nationale maatregelen
 • Telefoonnummers: Een gemeentelijk contactcenter is geopend voor gemeentelijke informatie of hulp bij boodschappen, medicijnen of maaltijden.
 • Containerpark: sluit per direct de deuren op bevel van de overheid
 • Huis-aan-huis ophalingen: Afvalophalingen (gft, pmd en huisvuil) gaan voorlopig gewoon door zoals gepland. Textiel- en asbestophalingen gaan niet meer door. Papierophalingen mogen niet meer door verenigingen worden uitgevoerd, enkel door Limburg.net. Daarom zal er in Veldwezelt geen papierophaling meer doorgaan omdat deze wordt georganiseerd door de KSJ en carnavalsvereniging de Wottelzekskes.
 • Carnavalstoet Lanaken: de carnavalstoet in Lanaken, die gepland stond op 5 april, gaat niet door heeft de Raod van Laon tot Aoke beslist. Er wordt dit jaar geen stoet meer georganiseerd.
   

Update maandag 16 maart

 • Gemeentehuis: Loketten zijn vanaf nu enkel open op afspraak. Is het dringend? Maak dan een afspraak via 089 730 730. Kan het enkele weken wachten? Gelieve dan te wachten met een afspraak te maken.
 • Kinderboerderij Pietersheim: de kinderboerderij, speeltuin en visvijver worden afgesloten
 • Technische dienst: de balie van de technische dienst is gesloten, wel telefonisch bereikbaar op T 089 71 91 50

 

Gemeentelijke dienstverlening
 

Gemeentehuis
 • Loketten zijn geopend op afspraak. Is het dringend? Maak dan een afspraak via 089 730 730. Kan het enkele weken wachten? Gelieve dan te wachten met een afspraak te maken.
 • Het kan voorkomen dat u langer moet wachten op een antwoord omdat het aantal dienstbesprekingen wordt beperkt

 

OCMW
 • Het OCMW is gesloten
 • Zitdagen gaan niet door
 • Bereikbaar op T 089 730 060 en ocmw@lanaken.be
 • Seniorenloketten zijn gesloten
 • Dienst pensioenen is gesloten

 

Vrije tijd
 • Reserveringen en festiviteiten
  • Er gaan geen activiteiten meer door in gemeentelijke sporthallen en ontmoetingscentra
  • Reservaties voor activiteiten die na de voorlopige sluitingsperiode vallen kunnen aangevraagd worden via
   festiviteiten@lanaken.be of T 089 739 858
 • Vrijetijdsinfopunt is gesloten
 • Muziekacademie is gesloten
 • Sporthallen zijn gesloten
 • Tennishal is gesloten
 • Ontmoetingscentra zijn gesloten
 • Bibliotheek is gesloten
  • Take away service is open
   • Controleer of de boeken die jij wil uitlenen aanwezig zijn in de bib op www.lanaken.be/bibliotheek
    • ?Reserveer door te mailen naar bibliotheek@lanaken.be
    • Noteer de titel en auteur van de boeken die je wenst. Opgelet: max. 20 stuks
    • Vermeld je naam, telefoonnummer en adres
    • Na je aanvraag ontvang je een mailtje terug met daarin de dag en uur dat je je bestelling kan ophalen
    • Kom op het vermelde moment en neem een draagtas mee. De bestelling zal klaarstaan op een tafel in de bib zodat je met geen medewerker in contact komt.
    • Enkel leden die in België wonen kunnen gebruik maken van de take away service.
  • Inleverluik kan steeds gebruikt worden
  • Er kan kostenloos verlengd worden
 • Dienst cultureel erfgoed is gesloten
 • Spelotheek is gesloten
  • Leden die momenteel materiaal hebben uitgeleend, mogen dit behouden minstens tot na de sluitingsperiode. Deze personen worden persoonlijk verwittigd op welk moment ze de materialen terug kunnen inleveren.
 • Kinderboerderij Pietersheim, speeltuin en visvijver zijn gesloten

 

Kinderopvang
 • Het Blommeke en IBO Villa Kakelbont zijn geopend
  • Op woensdagnamiddag zijn beide locaties van de IBO geopend en worden enkel kinderen opgevangen van ’t Wezeltje en GBS Rekem
  • Vanaf maandag 16 maart worden er geen middagslapers meer opgehaald om de voor- en naschoolse kinderopvang kwalitatief te kunnen organiseren

 

Gemeentelijke activiteiten
 • Alle gemeentelijke activiteiten zijn afgelast
   
 • Cultureel centrum
  • Medewerkers proberen de voorstellingen te verplaatsen naar een later tijdstip. Daarvan houden we u op de hoogte via www.cclanaken.be
 • Sport:
  • Alle multimove-activiteiten op woensdagnamiddag zijn geannuleerd tot en met einde paasvakantie – activiteiten van de lopende reeks worden terugbetaald. Hiervoor wordt u persoonlijk gecontacteerd. De verloren les van de nieuwe reeks wordt (tot nader bericht) ingehaald
  • Alle Sportsnack (sport na school) activiteiten zijn geannuleerd tot en met einde paasvakantie. Activiteiten van de lopende reeks worden terugbetaald. Hiervoor wordt u persoonlijk gecontacteerd. De verloren les van de nieuwe reeks wordt (tot nader bericht) ingehaald
  • Alle activiteiten van de seniorensport en Blijf in Beweging Lessenreeks zijn geannuleerd tot en met einde paasvakantie
  • De MOEV-danshappening op 25 maart zal niet doorgaan
  • Voor dringende vragen kan u terecht op sport@lanaken.be of T 089 715 846
 • Jeugd:
  • De speelpleinwerking gaat tijdens de paasvakantie niet door
  • Alle grabbelpas en SWAP-activiteiten in de paasvakantie worden geannuleerd
  • Voor dringende vragen kan u terecht op jeugd@lanaken.be of T 089 732 628
 • Carnaval: de carnavalstoet in Lanaken, die gepland stond op 5 april, gaat niet door. Er wordt dit jaar geen stoet meer georganiseerd.

 

Technische dienst
 • De balie van de technische dienst is gesloten, wel telefonisch bereikbaar op T 089 71 91 50

 

Containerpark en huis-aan-huis ophalingen
 • Het containerpark gaat terug open vanaf dinsdag 7 april tijdens de normale openingsuren. Maximum 10 voertuigen mogen gelijktijdig in het park.
 • Huis-aan-huis ophalingen:
  • Afvalophalingen (gft, pmd en huisvuil) gaan voorlopig gewoon door zoals gepland
  • Textiel- en asbestophalingen gaan niet meer door
  • Papierophalingen mogen niet meer door verenigingen worden uitgevoerd, enkel door Limburg.net. Daarom zal er in Veldwezelt geen papierophaling meer doorgaan omdat deze wordt georganiseerd door de KSJ en carnavalsvereniging de Wottelzekskes
  • Bij de huisvuilophaling is het niet meer toegelaten om extra zakken naast de container aan te bieden
  • Grofvuilophalingen aan huis worden uitgesteld tot 3 mei
 • Asbest wordt voor onbepaalde tijd niet meer opgehaald omdat het beschermingsmateriaal voor het personeel momenteel door de medische hulpverlening wordt gebruikt

 

Dienstencentrum en buurthuizen
 • Het dienstencentrum en de buurthuizen zijn gesloten
 • Er zijn geen activiteiten of warme maaltijden

 

Markten
 • De wekelijkse dinsdagmarkt gaat niet door

 

Kerken
 • Religieuze diensten gaan niet door, met uitzondering van begrafenissen
 • Begrafenissen en crematies mogen plaatsvinden MAAR enkel in familiale en intieme kring.

 

Kind & gezin
 • Kind en Gezin is gesloten
 • Telefonisch bereikbaar op T 078 150 100
 • Ook bereikbaar via hat, telefoon, e-mail, Skype, WhatsApp, …
 • Kind en Gezin staat vanaf woensdag 1 april terug paraat om kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus. Met een minimale dienstverlening: vaccinaties en consult pasgeborenen. Je hoeft zelf geen contact op te nemen.  Onze lokale medewerkers contacteren alle ouders van wie het vaccinatie-consult werd geannuleerd voor een nieuwe afspraak.
   

Huis van het Kind
 • Huiswerk, maar geen printer? Het Huis van het Kind helpt je graag verder.
  • Stuur je bestand (enkel in pdf.) naar huisvanhetkind@lanaken.be of neem contact op met Philomène via T 089 739 883
  • Vergeet niet om je naam, adres en telefoon- of GSM-nummer te vermelden
  • Je taak wordt afgedrukt
  • Vrijwilligers leveren deze af aan huis
  • Omwille van de coronamaatregelen wordt jouw taak in een envelop gestoken. Je mag deze pas 24 uur later opendoen.

 

2. Landelijke maatregelen

 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
  • Voedingswinkel
  • Dokter
  • Apotheek
  • Postkantoor
  • Bankautomaat
  • Benzinestation
  • Hulp bieden aan kwetsbare personen
    
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
  • Krantenwinkels
  • Nachtwinkels (open tot 22u)
  • Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren.
    
 • Alle voedingswinkels blijven geopend 
  • De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
    
 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.
   
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
   
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
   
 • Elke bijeenkomst is verboden.
   
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
   
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
   
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
   
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 
  • Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
    
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.
   
 • Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen. Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, essentiële verplaatsingen worden enkel in de buurt van de woonplaats toegelaten.
 
Scholen:
 • Lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen
 • De crèches blijven open
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes

Opvang van schoolkinderen in de paasvakantie

 • Alle scholen in Lanaken blijven opvang voorzien tijdens de paasvakantie
 • Deze opvang wordt enkel voorzien voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen
 • De opvang vangt geen zieke kinderen op en kinderen die behoren tot de risicogroep
 • Wordt een kind ziek op school, dan worden de ouders meteen gecontacteerd om het kind op te halen. Ouders betreden de school niet, kinderen worden tot aan de deur gebracht
 • We vragen aan ouders om hun kinderen zo maximaal mogelijk thuis op te vangen
 • Het principe is: ouders die thuiswerken , vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, ga je daarover in dialoog met de school. Bij twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever te vragen.
 • Inschrijven voor de opvang tijdens de paasvakantie kan rechtstreeks bij de scholen

 

Handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.):
 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen

 

Maaltijden afhalen
 • Eten mag in afhaalzaken nog steeds afgehaald worden. Zoals frituur, kebap, pizza, hamburgers, ijs, chinees, sushi, bakker,....
 • Enkel afhalen en vertrekken, blijven zitten of ter plekke eten mag niet

 

Werk:
 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt

 

Openbaar vervoer:
 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot  noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

 

3. Veelgestelde vragen

Ga hier naar de "veelgestelde vragen"-pagina van het crisiscentrum van de federale overheid.
 

Grensverkeer van personen (update dinsdag 31 maart):
 • Werken in het buitenland is een essentiële verplaatsing en is toegelaten. Crusiale beroepen kunnen hier een vignet downloaden. De kritische beroepen zijn hier te vinden: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen.
  • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
  • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.
  • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.
 • Familieleden ophalen in het buitenland en co-ouderschap zijn toegelaten.
 • Medische en mantelzorgverplaatsingen zijn toegelaten. Er is geen document nodig.
 • Verhuizingen zijn toegelaten
 • Economisch verkeer is toegelaten

 

4. Kaartjes om je buren te helpen

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen. Zij vermijden dan ook het best grote groepen mensen en drukke plekken. Wonen er mensen in je buurt die tot de risicogroep behoren? Laat hen dan weten dat ze ook op jou kunnen rekenen. Je kan boodschappen doen, naar de apotheek gaan of hen even opbellen om te vragen of alles goed gaat.

Download onze kaartjes, vul je gegevens in en steek ze bij je buren in de brievenbus. Zo kunnen ze zelf contact opnemen als ze jouw hulp nodig hebben.

Kaartje buren helpen

 

5. Ga hier naar de informatie voor ondernemers

Ga hier naar de pagina met informatie voor ondernemers.

 

6. Nuttige telefoonnummers

Vragen over het coronavirus en nationale maatregelen
Voor vragen over gezondheid en openbare orde: Bel 0800 14 689
Vanuit Nederland of Nederlandse mobiele nummers: Bel 0032 78 15 17 71

Voor vragen over economie: Bel 0800 12 033
 

Zoek je een luisterend oor?

 • Bij Tele-Onthaal kan je terecht: bel naar 106 of chat op www.tele-onthaal.be
 • Jongeren kunnen terecht bij Awel: bel naar 102 of chat op www.awel.be
 • Zelfmoordlijn: 1813
  • Suïcidepreventie 24/7, chat (18.30u – 22u), mail (binnen 5 werkdagen antwoord), zelfhulp-optie
  • www.zelfmoord1813.be
 • Hulplijn geweld: 1712
  • Relationele spanningen, geweld (alle leeftijden + chat via website)
  • 1712.be
 • JAC (CAW): 0800 13 500
  • Jongeren met nood aan gesprek en advies rond allerlei hulpverleningsaanvragen / chat, mail ook mogelijk en momenteel ook chat op afspraak www.caw.be/jac
 • ?WatWat : geen telefoonnummer, wel online. Kinderen en jongeren : informatie op maat van leeftijd: www.watwat.be/corona

 

Huisarts en apotheek
Voor medische hulp bel je eerst je huisarts of apotheek, ga niet meteen langs. Tijdens het weekend kan je terecht bij Huisartsenwachtpost Maasland: Bel 089 75 75 75.
 

Hulpdiensten
Overlaad de noodlijnen 101 en 112 van de politie, brandweer en ambulance niet. Deze zijn enkel voor dringende oproepen en noodhulp. Bel bovenstaande 0800-nummers als je vragen hebt over het coronavirus of surf naar www.info-coronavirus.be. Een aangifte indienen bij de politie kan via info@politielama.be of 089 47 47 47. Om te vermijden dat je naar het commissariaat moet komen, proberen we je op deze manier verder te helpen.

 

De basishygiënemaatregelen gelden nog steeds, namelijk:

 • de handen wassen met zeep
 • hoesten en niezen in de ellenboog
 • en dicht contact vermijden.

Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg telefonisch je huisarts. Ga niet in de wachtzaal zitten. Ga ook zelf geen medicijnen afhalen bij de apotheek.

Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.e meest recente informatie over het coronavirus vind je op: www.info-coronavirus.be/nl.