Captatieverbod Limburg

De zomer van 2018 stond bijna volledig in het teken van droogte. En dit heeft merkbaar sporen nagelaten... Verschillende instanties volgen de parameters inzake waterbeschikbaarheid op de voet op en trekken tijdig aan de alarmbel. Zo besloot gouverneur Herman Reynders, in overleg met de Limburgse 'droogte-partners' op 4/7/2019, dat een eerste maatregel zich opdrong.

In overleg met de Limburgs droogte-partners werd dit captatieverbod omwille van de aanhoudende droogte verder gedifferentieerd uitgebreid op 11/07/2019, 19/7/2019 en 25/7/2019.

Tijdens lange periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Als dit waterpeil te fel zakt, dan kan er een verbod komen om water uit die waterloop te onttrekken. Dit wordt een captatieverbod genoemd. Enkel de gouverneur kan een captatieverbod instellen of opheffen.

Het is verboden water te capteren uit ALLE ONbevaarbare waterlopen in Limburg met uitzondering (dus daar waar het wel mag):

- uit de onbevaarbare waterlopen:

  • in de Gete in Herk-de-Stad en Halen
  • in de Demer tussen Lummense Kiezel (N725) in Hasselt en de provinciegrens in Halen;
  • in de Berwijn in Voeren.

- uit alle onbevaarbare waterlopen:

  • indien het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat;
  • voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

De motivatie daarvoor kan je terugvinden in het politiebesluit. Het verbod blijft van kracht tot het via politiebesluit opgeheven wordt.

Dit verhaal heeft economische consequenties, met name voor land- en tuinbouw. Om de gevolgen voor deze sector te beperken, zijn er volgende alternatieven:

  • Capatatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Voor een capatatie uit een bevaarbare waterloop moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen al naargelang de benodigde hoeveelheid. Voor meer informatie hierover op de site van de Vlaamse Waterweg (klik hier). Opgelet: vanaf 1/4/2019 moeten mobiele watercaptaties verplicht vanop vaste locaties worden uitgevoerd.

  • Vanaf heden kunnen gebruikers effluentwater voor irrigatiedoeleinden bij Aquafin afhalen, rekening houdend met de opgelegde gebruikersvoorwaarden. Je kan hiertoe een aanvraagformulier indienen via de site van Aquafin (klik hier). Na goedkeuring kan men terecht in de opengestelde zuiveringsinstallaties (klik hier).

captatieverbod