Beheersplan voor Mooiste Dorp van Vlaanderen in aantocht

Binnenkort kunnen alle eigenaren in Oud-Rekem aanspraak maken op erfgoedpremies voor het onderhoud van hun pand. De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 25 maart het beheersplan voor het beschermde stadsgezicht in Oud-Rekem goed. Het dossier wordt nu ter goedkeuring aan het Agentschap Onroerend Erfgoed overgemaakt.

Woning Oud-RekemHet beheersplan beschrijft een langetermijnvisie van 24 jaar over het behoud van de erfgoedwaarden in en van Oud-Rekem. Het werd geschreven door Hekate Erfgoedonderzoek in dialoog met de bewoners van Oud-Rekem. Het plan beschrijft uitvoerig de erfgoedwaarden van Oud-Rekem en hoe deze in de toekomst behouden en zelfs versterkt kunnen worden.

Om de erfgoedwaarde te versterken krijgen alle eigenaren in Oud-Rekem een fiche met de geschiedenis en de concrete beschrijvingen van hun pand. Voor panden binnen het afgebakende beschermde stadsgezicht kunnen de eigenaars bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een premie aanvragen voor erfgoedgebonden werkzaamheden. Zoals het onderhoud of de herstelling van oud schrijnwerk, de plaatsing van hekwerk of gevelcementering.

Het is eerder uitzonderlijk dat een gemeente het initiatief neemt om een beheersplan te laten opstellen voor zo’n omvangrijk stadsgezicht. Hiermee wil de gemeente dan ook duidelijk aangeven dat Oud-Rekem niet alleen het Mooiste Dorp van Vlaanderen is, maar dat ook nog lang moet blijven!

Met de mogelijkheid om erfgoedpremies aan te vragen wil de gemeente de bewoners ook stimuleren om hun woningen in de meest optimale omstandigheden te renoveren en te behouden voor toekomstige generaties. Hierover zullen de bewoners nog de nodige informatie ontvangen.

Het dossier werd overgemaakt aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het dossier dient nog door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd te worden binnen een termijn van drie maanden.