Asbest in huis?

Dubolimburg zal in de loop van dit voorjaar in samenwerking met Ovam en Limburg.net starten met het detecteren, veilig verwijderen en afvoeren van asbest in dak, gevel en leidingen in particuliere woningen. Dankzij de premie van de Vlaamse Overheid wordt veilige asbestverwijdering overigens een stuk goedkoper.

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Dat betekent:

  • dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn;
  • dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

Asbesthoudende materialen zijn een risico als ze door beschadiging, veroudering of verwering schadelijke asbestvezels afgeven in de omgeving. Ook wanneer de kans bestaat dat een asbesttoepassing asbestvezels afgeeft, wordt ze als risicovol beschouwd.

Particulieren die asbest in hun woning vermoeden kunnen zich nu al aanmelden via het contactformulier van De Huisdokter. Dubolimburg registreert hun gegevens en zal hen contacteren op het moment dat deze effectief start met de campagne. Ook op Bouwinnovatie 2020 krijgen particulieren informatie over de campagne en kunnen ze zich inschrijven voor asbestdetectie en -verwijdering. 

Meer info: https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest

asbest