60 nieuwe bomen op Domein Pietersheim

Afgelopen week werden 60 nieuwe bomen geplant aan een aantal dreven binnen Domein Pietersheim. Nabij de speeltuin van de kinderboerderij werden beuken geplaatst. In het verlengde hiervan werden in de Sportstraat zowel beuken als ook zomereik geplant. De bomen zijn verankerd met biologisch afbreekbare grondverankering. Ook werd bij iedere boom voorzien in een biologisch afbreekbare draineerbuis om bij langdurige periodes van droogte water te kunnen bijgeven. In totaal werden afgelopen winter 110 bomen geplant binnen Domein Pietersheim.

bomen2De plantwerken gebeuren in overleg met de dienst Erfgoed Vlaanderen en kaderen binnen het landschapsbeheersplan Domein Pietersheim. Dit plan omschrijft wat er wel of niet kan qua beheer van het landschap binnen Domein Pietersheim. Vzw Toerisme ontvangt van de Vlaamse overheid jaarlijks subsidies voor het uitvoeren van onderhoudswerken conform dit beheerplan.
Ook werd deze week gestart met het opruimen van de bomen die omgevallen of afgeknakt zijn na de storm van een 2-tal weken geleden. Meerdere grotere beuken werden door het natuurgeweld geveld. De omgevallen bomen die voor hinder zorgen op wandelwegen worden afgevoerd. Voor de bomen die midden in de bossen omvielen geldt al enkele jaren het principe dat deze niet uit de bossen gesleept worden, deels om geen bijkomende schade te veroorzaken met grote machines in de bossen. Anderzijds vormen deze bomen ook na verloop van tijd een natuurlijke biotoop voor de aanwezige fauna in het bos.