Jobstudenten gezocht! Speelpleinwerking 2018

De Gemeente Lanaken is op zoek naar jongeren die zich gedurende de zomervakantie willen inzetten als jobstudent. Naast een zéér goede verloning, bieden we je hopen vriendschap en plezier binnen de speelpleinwerking!

Wij zijn op zoek naar:

EEN VOLTIJDSE COÖRDINATOR OP HET CENTRALE SPEELPLEIN (JULI EN AUGUSTUS)

 • Je hebt de algemene leiding en staat dus niet meer bij een groep kinderen of jongeren
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke werking van het speelplein samen met de dienst jeugd (o.a. eindverantwoordelijke voor het themaverhaal, grote activiteiten, ….)
 • Je leidt vergaderingen en voert lichte administratieve taken uit
 • Je hebt ervaring in coördineren, begeleiden, programmeren en evalueren
 • Je begeleidt medemonitoren bij moeilijkheden speelt in op het groepsproces

 

EEN VOLTIJDSE COÖRDINATOR KLEUTERS OP HET CENTRALE SPEELPLEIN (JULI EN AUGUSTUS)

 • Je hebt de algemene leiding over de kleuterwerking en staat dus niet meer bij een groep kinderen of jongeren
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke werking van het speelplein inzake de kleuterwerking samen met de dienst jeugd (o.a. programmatie kleuterwerking, grote activiteiten, ….)
 • Je hebt ervaring in coördineren, begeleiden, programmeren en evalueren
 • Je begeleidt medemonitoren bij moeilijkheden speelt in op het groepsproces
 • Je leidt vergaderingen en voert lichte administratieve taken uit

 

TWEE VOLTIJDSE COÖRDINATOREN VOOR DE MOBIELE SPEELPLEINWERKING (JULI EN AUGUSTUS)

 • Met weinig middelen kan je een groep kinderen animeren in een ontmoetingscentrum
 • Je kan je medebegeleiders (vrijwilligers) enthousiasmeren
 • Je hebt geen probleem met verkleden of de clown uithangen!
 • Je beheert een kleine kas en doet licht administratief werk
 • Je zorgt voor de nodige afwisselende voorbereiding in overleg met je medebegeleiders
 • Dagelijks ga je promotie voeren voor je werking

 

EEN VOLTIJDSE COÖRDINATOR INCLUSIE / VLINDERLEIDING (JULI EN AUGUSTUS)

 • Je bent verantwoordelijk voor de integratie van kinderen uit kansengroepen in de spelactiviteiten van het speelplein . Hiervoor werk je samen met specialisten uit het werkveld. 
 • Je springt in als leiding op plaatsen, waar dit volgens de planning van de dag noodzakelijk is. Dit kan bij alle leeftijdsgroepen zijn , zowel in centrale als in mobiele speelpleinwerking
 • Je hebt ervaring in coördineren, programmeren en evalueren
 • Je kan zelfstandig werken en voert lichte administratieve taken uit
 • Je bent flexibel inzetbaar en hebt een grote verantwordelijkheidszin

 

EEN VOLTIJDSE MATERIAALVERANTWOORDELIJKE OP HET CENTRALE SPEELPLEIN (JULI EN AUGUSTUS)

 • Je bent verantwoordelijk voor het logistieke taken op de speelpleinwerking.
 • Je coacht een aantal vrijwilligers die zich hebben opgegeven om mee klussen te doen, materialen klaar te zetten of decors te bouwen.
 • Je kan je medebegeleiders (vrijwilligers) enthousiasmeren
 • Je staat in voor het beheer en klaarzetten van de diverse materialen samen met het team
 • Je begeleidt de monitoren bij het opruimen van de materialen na de activiteiten
 • Je bent nauwgezet, efficiënt en lost kleine technische problemen op
 • Je gaat boodschappen doen voor de diverse activiteiten
 • Je bekijkt samen met de chauffeur eventuele grotere boodschappen die gedaan moeten worden

 

EEN DEELTIJDSE CHAUFFEUR (25/38) (JULI EN AUGUSTUS)

 • Je bent in bezit van een rijbewijs B
 • Je staat in voor het vervoer van vrijwilligers naar en van diverse locaties
 • Occasioneel vervoer je ook kinderen ergens naar toe
 • Je bekijkt samen met de materiaalverantwoordelijke  eventuele grotere boodschappen die gedaan moeten worden
 • Je hebt ervaring in defensief rijden
 • Een kopie van het rijbewijs dient mee ingediend te worden

 

Algemene voorwaarden:

 • In de maand dat je vakantiewerk komt doen, ben je, of word je 18 jaar en ben je in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs
 • Ervaring hebben in het jeugdwerk (jeugdvereniging, speelpleinwerking, e.a.) of sportvereniging is een pluspunt
 • Een diploma van of het volgen van een sociale studierichting vinden we ook een pluspunt
 • Een grote verantwoordelijkheidszin hebben
 • Iedereen gaat verplicht mee op het gehele voorbereidingsweekend van 15, 16 en 17 maart 2018 (uitgezonderd de chauffeur)
 • Basiskennis EHBO is een pluspunt
 • Creatief, enthousiast en sociaal vaardig
 • Voorbereidingen dienen in orde gebracht te zijn voor 1 juni 2018
 • Ook in het weekend dient occasioneel gewerkt te worden (startmoment, promotie, opbouw…)
 • Stuur een kopie van je diploma HSO mee op, indien je nog niet afgestuurd bent, dien je een attest te bezorgen, 5 dagen voor de start van je werkperiode.
 • Je beschikt op het moment van tewerkstelling over voldoende arbeidsuren (minstens 170u voor een volle maand) om wettelijk als jobstudent te kunnen werken. (meer info: zie www.mysocialsecurity.be/student/nl

 

We bieden je in alle gevallen:
 • Een gezellige sfeer in een dynamische omgeving
 • Afwisselend werk
 • Contacten met leeftijdsgenoten
 • Werkervaring 
 • Een zéér aantrekkelijke verloning (niveau C voor de coördinatoren. Niveau D voor de andere functies)
 • Een arbeidsovereenkomst voor jobstudenten voor maximum 1 maand, hetzij juli, hetzij augustus. 

 

Ben je geïnteresseerd en kan je voldoen aan de voorwaarden?

Stuur dan je sollicitatiebrief met Curriculum Vitae en eventueel je diploma voor 15 januari 2018  naar het gemeentebestuur ter attentie van de Personeelsdienst, Jan Rosierlaan 1 te 3620 Lanaken. Vergeet niet te vermelden voor welke job je solliciteert  en welke maand je voorkeur heeft. Solliciteren kan ook via personeelsdienst@lanaken.be

 

De aanwerving zal gebeuren aan de hand van selectieproeven (mondeling en/of eventueel een schriftelijk gedeelte) door een examencommissie. De proeven zullen plaatsvinden op 2 februari 2018 , concrete info ontvangen de sollicitanten per brief.

Bekendmaking Aan de Engelse hof 10/4, 3620 Lanaken