Wat doen we

De Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de gemeente Lanaken over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in lanaken aanbelangen. Wij zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties.

 

Het college van Burgemeester en Schepenen (CBS) moet het advies van de Jeugdraad vragen telkens zij beslissingen willen nemen die invloed hebben op kinderen en jongeren. Maar de Jeugdraad brengt ook op eigen initiatief advies uit. In commissies, werkgroepen en op andere bijeenkomsten bereiden we standpunten en adviezen voor, deze passeren dan onze Algemene Vergadering (AV), die dan het eindresultaat aan het CBS bezorgt.

Zo kan iedereen rekening houden met de wensen en noden van de Lanakense jeugd en de belangen van het jeugdwerk. En dit met één specifiek doel: het beleid in onze gemeente en ver daarbuiten jeugdvriendelijker maken.

 

Volg ons op fb

Bekendmaking Aan de Engelse hof 10/4, 3620 Lanaken