Dienst Jeugd - Sport

Binnen elke gemeente is er een dienst die de link vormt tussen de kinderen en jongeren en het gemeentebestuur: de jeugddienst.


De eerste taak van de jeugddienst is het ondersteunen en organiseren van jeugdwerk. De gemeente geeft subsidies aan de lokale jeugdverenigingen/jeugdhuizen en organiseert zelf speelplein, Grabbelpas, sportkampen en een tienerwerking. We hebben ook een uitleendienst met specifiek materiaal dat handig kan zijn voor kinderen, jongeren en jeugdverenigingen: spelmateriaal, fuifboxen, ... Ook beheren we een spelotheek waar speelgoed, leermiddelen, bouwmaterialen en (gezelschap)spellen kan uitgeleend worden.


Een tweede taak is zorgen voor inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid. Het meest bekende instrument hiervoor is de gemeentelijke jeugdraad, die de jeugddienst ondersteunt. Maar ook voor kleinere projecten en beslissingen trekt de jeugddienst de kar van participatie in de gemeente: de heraanleg van speelterreintjes, de bouw van een nieuw skatepark, een nieuw huurreglement voor de polyvalente zaal van de gemeente…


Binnenkort organiseren we ook en kinderraad. Hier discussiëren de deelnemende kinderen over thema’s die ze zelf kiezen. Daarnaast krijgen de kinderen op school les over democratie en de werking van het gemeentebestuur. Zo kunnen ze hun rol van vertegenwoordiger nog beter opnemen.


Tot slot zorgt de jeugddienst ervoor dat ook andere gemeentelijke diensten aandacht besteden aan kinderen enjongeren. We smeden samenwerkingen met bijvoorbeeld de sociale dienst, de cultuurdienst of de dienst milieu om acties op poten te zetten voor en door jongeren rond bredere thema’s dan alleen jeugdwerk.

Als jongere ben je steeds welkom met je vragen en bedenkingen bij de jeugddienst. 

Team

j                                           k

Joris Gaethofs                                                            Katrien Thomassen

joris.gaethofs@lanaken.be, 089 73 98 84            Katrien.thomassen@lanaken.be, 089 73 98 79 

Diensthoofd Jeugd-Sport                                      Speelpleinwerking, uitleendienst

m

Marijke Gerets                                                        Gisèle Cauberg

Marijke.gerets@lanaken.be, 089 73 98 78        Gisèle.caubergh@lanaken.be, 089 73 98 86

Ondersteuning jeugdwerk,                               Spelotheek, grabbelpas, mobiele

Tienerwerking, promotie                                   speelpleinwerking, administratie

jongerencultuur

r                                                 l

Rob Buteneers                                                         Lore Bikkembergs

rob.buteneers@lanaken.be                                   Lore.bikkembergs@lanaken.be, 089 73 98 76

Straathoekwerker                                                    Jeugdsport

r

Rita Engelen                                                            Nancy Reizs

Rita.engelen@lanaken.be, 089 73 98 74            nancy.reisz@lanaken.be, 089 73 98 75

Volwassensport                                                      administratie