Dienst Jeugd - Sport

Binnen elke gemeente is er een dienst die de link vormt tussen de kinderen en jongeren en het gemeentebestuur: de jeugddienst.


De eerste taak van de jeugddienst is het ondersteunen en organiseren van jeugdwerk. De gemeente geeft subsidies aan de lokale jeugdverenigingen/jeugdhuizen en organiseert zelf speelplein, Grabbelpas, sportkampen en een tienerwerking. We hebben ook een uitleendienst met specifiek materiaal dat handig kan zijn voor kinderen, jongeren en jeugdverenigingen: spelmateriaal, fuifboxen, ... Ook beheren we een spelotheek waar speelgoed, leermiddelen, bouwmaterialen en (gezelschap)spellen kan uitgeleend worden.


Een tweede taak is zorgen voor inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid. Het meest bekende instrument hiervoor is de gemeentelijke jeugdraad, die de jeugddienst ondersteunt. Maar ook voor kleinere projecten en beslissingen trekt de jeugddienst de kar van participatie in de gemeente: de heraanleg van speelterreintjes, de bouw van een nieuw skatepark, een nieuw huurreglement voor de polyvalente zaal van de gemeente…


We organiseren  ook een kinderraad. Hier discussiëren de deelnemende kinderen over thema’s die ze zelf kiezen. Daarnaast krijgen de kinderen op school les over democratie en de werking van het gemeentebestuur. Zo kunnen ze hun rol van vertegenwoordiger nog beter opnemen.


Tot slot zorgt de jeugddienst ervoor dat ook andere gemeentelijke diensten aandacht besteden aan kinderen en jongeren. We smeden samenwerkingen met bijvoorbeeld de sociale dienst, de cultuurdienst of de dienst milieu om acties op poten te zetten voor en door jongeren rond bredere thema’s dan alleen jeugdwerk.

Als jongere ben je steeds welkom met je vragen en bedenkingen bij de jeugddienst. 

Team

j                                                      k

Joris Gaethofs                                                                       Katrien Thomassen

joris.gaethofs@lanaken.be, 089 73 98 84                        Katrien.thomassen@lanaken.be, 089 73 98 79 

Diensthoofd Jeugd-Sport                                                 Speelpleinwerking, uitleendienst

m

Marijke Gerets                                                                       Gisèle Cauberg

Marijke.gerets@lanaken.be, 089 73 98 78                        Gisèle.caubergh@lanaken.be, 089 73 98 86

Ondersteuning jeugdwerk,                                              Spelotheek, grabbelpas, mobiele

Tienerwerking, promotie                                                  speelpleinwerking, administratie

jongerencultuur

 l       r

Ezra Meisters                                                                         Rita Engelen           

ezra.meisters@lanaken.be, 089 73 98 76                        Rita.engelen@lanaken.be, 089 73 98 74            

 Jeugdsport                                                                           Volwassensport   

Bavo       w

Bavo Dupont                                                                          Wouter Geurts

bavo.dupont@lanaken.be                                                    wouter.Geurts@lanaken.be

Lesgever, Brede school                                                      Lesgever, Brede School 

j                       c

Jessica Van Dijk                                                                      Calvin Houberghs

jessica.vandijk@lanaken.be                                                Calvin.Houbreghts@lanaken.be

Lesgever, Brede school                                                      Lesgever