WhatsApp, Buurtpreventie en burgerinitiatief

Buurtpreventie Lanaken

Wat is Whatsapp?

WhatsApp is een gratis berichtenservice voor op uw smartphone en is beschikbaar voor Android, iPhone of Windows Phone. Met WhatsApp kan u snel, eenvoudig en veilig gratis* berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd. Voor meer informatie over de applicatie WhatsApp zoals functies, beveiliging of hoe u de app moet downloaden op uw smartphone verwijzen wij naar de website https://www.whatsapp.com/ .

* Datakosten kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met je aanbieder voor meer informatie.
 

Wat is buurtpreventie?

Buurtbewoners organiseren zich om op de één of andere manier controle uit te oefenen in hun wijk of buurt. Bij verdachte situaties of effectieve wetsovertredingen kunnen de bewoners de geschikte hulpdienst verwittigen. Doordat buurtbewoners een oogje in het zeil houden met en voor elkaar en door samen te werken met de politie, kunnen verdachte situaties sneller gesignaleerd worden en kan criminaliteit voorkomen worden en verbetert het veiligheidsgevoel van de bewoners.
 

WhatsApp gebruiken voor buurtpreventie?

WhatsApp is een groepsgespreks-functie voorzien, m.a.w. er kunnen groepen aangemaakt worden die gelijktijdig een bericht van een lid van de groep kunnen ontvangen (chat). Behalve tekstberichten, kunnen ook foto’s, video’s, geluidsopnames verstuurd worden. Om de werking van de WhatsApp buurtpreventie duidelijker te maken kunt u onderstaand filmpje bekijken.


Samenwerking buurtbewoners, politie en gemeente

WhatsApp Buurtpreventie is een burgerinitiatief , opgestart door en voor de burgers. Zowel politie als gemeente ondersteunen dit initiatief en de gemeente zal het beheer van de applicatie overnemen van de burgers die de buurtpreventie hebben opgestart.  Het is en blijft echter een burgerinitiatief waarin de gemeente een ondersteunende rol heeft en faciliterend optreedt (organisatie voorlichtingsavonden, buurtpreventie-borden, …). Om de WhatsApp buurtpreventie en de chats (berichten) efficiënt en overzichtelijk te houden werden  spelregels en een werkwijze vastgelegd waaraan de leden die deel uitmaken van een WhatsApp Buurtpreventie-groep zich strikt dienen te houden om te voorkomen dat de groep gebruikt wordt voor privéberichten of discussies waardoor het gebruik op termijn voor niemand meer interessant is.

Wil je meewerken aan een veilige en leefbare woonomgeving, het veiligheidsgevoel in jouw buurt verhogen en de politie voorzien van extra ogen en oren om criminaliteit te voorkomen, dan zijn wij zeer verheugd indien u zich aansluit bij één van de WhatsApp Buurtpreventie-groepen van Lanaken.

Op de volgende pagina’s vind je alle uitleg over de werking van WhatsApp Buurtpreventie Lanaken en hoe je kan aansluiten.

 

 
 
Meer over WhatsApp, buurtpreventie en burgerinitiatief
Meer over de werking
Meer over de buurtpreventie groepen
Meer over de gedragsregels
Veelgestelde vragen
 

Inschrijven