Werking WhatsApp Buurtpreventie

Doelstelling

Burgers organiseren zich in een buurtpreventie-groep waardoor ze de sociale controle verhogen en criminaliteit trachten te voorkomen door verdachte signalen te melden en vervolgens te delen met de leden van de buurtpreventie-groep via WhatsApp. 

Dit doet u conform de SAAR-methode:

 • S = Signaleer - u ziet een verdacht situatie
 • A = Alarmeer de 101
 • A = App om de verdachte situatie bekend te maken bij de andere buurtpreventie-leden
 • R = Reageer door contact te maken met de verdachte persoon om hun plannen te verstoren. Doe dit alleen als u dit veilig en zonder risico’s kan doen.

Indien u zich veilig voelt, kunt u overwegen de verdachte persoon aan te spreken, bijvoorbeeld: “ik zie dat u hier al even staat, kan ik u ergens mee helpen?”. Indien de aangesproken persoon “iets” van plan was, zal hij/zij zich betrapt voelen en mogelijk  zijn/haar actie staken.
 

Wanneer?

Van zodra u iets verdachts ziet of hoort, vermoedens hebt van een inbraak, diefstal, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling, kan u hiervan melding maken in de WhatsApp-groep. Bel eerst  naar 101 en geef zoveel mogelijk informatie. Pas dan maakt u melding in de WhatsApp-groep indien:

 • een onbekende zich verdacht gedraagt rond een woning of voertuig of aan deuren of portieren voelt;
 • een woning- of autoalarm afgaat;
 • vreemde inzittende(n) in een voertuig die zich verdacht maken door rond te rijden en aandacht hebben voor andere woningen of eigendommen zoals auto of moto en/of er foto’s van maakt;
 • als vreemde(n) aanbellen en iets willen aanbieden en rare vragen stellen;
 • u getuige bent  van een misdrijf (overval, straatroof, diefstal, mishandeling van persoon of dier, vernieling aan privé- of openbare eigendom, vluchtmisdrijf, …).

Geef in je Whats-App bericht mee dat de 101 al verwittigt is.

Vaak gaat het ook om een buikgevoel of intuïtie die u waarschuwt dat er iets niet klopt en een gebeurtenis om aandacht vraagt, net vanwege verdachte gedragingen van een persoon of voertuig. Aarzel niet en bel 101. De politie komt liever een keer voor niets dan dat ze te laat komen.
 

Melding aan 101

Observeer een verdachte situatie zo goed mogelijk en noteer zoveel mogelijk kenmerken die u kan melden aan de 101, zoals:

 • kenteken, merk en kleur van auto of motor;
 • bij verdacht persoon: man of vrouw, geschatte leeftijd en lengte, vermomming, kapsel (kort, lang, kaal, stekelhaar, skinhead, hanekam, anders), kleding, …;
 • geef ook aan naar welke richting de verdachte persoon of voertuig vertrekt;
 • maak een foto (of filmpje) met uw smartphone.
   
Wat moet en mag u beslist niet doen!
 • Speel niet voor eigen rechter, laat dit over aan de politie;
 • Maak zelf geen overtredingen (vb. mobiele telefoon vasthouden en bellen tijdens het besturen van een voertuig);
 • Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 • Stel geen vragen of opmerkingen die niet relevant zijn;
 • Verspreid geen onjuiste informatie;
 • Ga niet actief patrouilleren en/of bewaken;
 • Plaats geen foto’s of filmpjes op sociale media (wet op de privacy). Deel ze eerst met de politie en pas dan met de WhatsApp groep;
 • Gebruik de WhatsApp groep niet voor privé gesprekken (chats) of berichten aan je vrienden.

Bent u lid maar wilt u zich uitschrijven?
 • U kunt zich gemakkelijk zelf uit de WhatsApp-groep verwijderen door de groep te verlaten. Echter bent u dan nog steeds opgenomen in de gemeentelijke overzichtslijsten. Indien u zich wilt laten verwijderen uit deze lijsten dan kunt u een mailtje sturen naar veiligheid@lanaken.be
 
 
Meer over WhatsApp, buurtpreventie en burgerinitiatief
Meer over de werking
Meer over de buurtpreventie groepen
Meer over de gedragsregels
Veelgestelde vragen
 

Inschrijven