Gedragsregels Whatsapp Buurtpreventie

Gedragsregels WhatsApp Buurtpreventie Lanaken
 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar (16 jaar mits toestemming ouders)
 • Men dient in het bezit te zijn van een smartphone, iPhone of Windows Phone
 • Deelnemers zijn woonachtig in de wijk waar de groep opgericht is
 • De politie komt alleen in actie na melding via het nummer 101
 • Meldingen via WhapsApp groep worden enkel en alleen gedaan nadat 101 werd verwittigd door de melder
 • WhatsApp Buurtpreventie wordt alleen gebruikt volgens de SAAR-methode:

Signaleer – Alarmeer (101) – App – Registreer

 • Houdt uw melding kort en krachtig in één bericht. Verspreid geen onjuiste informatie en geef altijd aan dat 101 is gebeld om een regen aan meldingen te vermijden
 • Meld zoveel mogelijk en denk hierbij aan het signalement
  1. Geslacht
  2. Huidskleur
  3. Lengte
  4. Gezicht (snor, baard, opvallende haarsnit, tatoeages, littekens, …)
  5. Kleding (scan de persoon van boven naar beneden)
  6. Voertuig (kleur, merk, type en kenteken)
 • Het versturen van foto’s via de app van een verdachte en/of voertuig, mag alleen ten behoeve van het te verstrekken signalement
 • Let op uw taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren, beschuldigen, …
 • Speel geen eigen rechter en overtreed zelf geen regels/wetten. Laat het speurwerk over aan de politie
 • Gebruik de WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is. Niet voor onderling contact en/of privéberichten
 • Informatie die u verkrijgt via de WhatsApp groep mag u niet openbaar maken, ook niet via sociale media
 • Indien uzelf lid bent van de politie of een andere hulpdienst dienen het beroepsgeheim en gerelateerde onderrichtingen ter zake te allen tijde gerespecteerd te worden
 • Indien deze regels niet gerespecteerd worden, behouden de beheerders het recht u te verwijderen uit de groep
 • De beheerders behouden het eigendomsrecht van deze groep
 • De beheerders behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze groep
 • De beheerders van deze WhatsApp groep, de politie of het gemeentebestuur zijn niet verantwoordelijk voor daden van haar gebruikers

 

 
 
Meer over WhatsApp, buurtpreventie en burgerinitiatief
Meer over de werking
Meer over de buurtpreventie groepen
Meer over de gedragsregels
Veelgestelde vragen
 

Inschrijven