Buurtpreventie groepen

Opdeling

WhatsApp buurtpreventie Lanaken is opgedeeld in 8 groepen:

 • Lanaken centrum
 • Veldwezelt
 • Gellik
 • Smeermaas
 • Neerharen
 • Rekem
 • Groep-Z (zelfstandigen)
 • Tankstationshouders

 

Coôrdinatoren

Elke WhatsApp buurtpreventie groep heeft een coördinator. Een coördinator heeft de taak:

 • Te beoordelen of een melding relevant is, inhoudelijk duidelijk is en of deze gemeld is bij de politie (101);
 • Op toe te zien dat deelnemers de WhatsApp-tool niet misbruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • Een melding uit een andere groep doorgezet moet worden naar zijn eigen groep en gaat in voorkomend geval daartoe over.

 

 
 
Meer over WhatsApp, buurtpreventie en burgerinitiatief
Meer over de werking
Meer over de buurtpreventie groepen
Meer over de gedragsregels
Veelgestelde vragen
 

Inschrijven