Werken Rekem

Momenteel in uitvoering.

In 2019 gaan er in Rekem 3 projecten van start:

 • Het kruispunt op de Steenweg aan de Rekemerstraat wordt vervangen door een rotonde voor een vlottere doorstroming van het verkeer
 • De weg en riolering van de Populierenlaan en Hilarion Thanslaan wordt heraangelegd
 • Op de Groenplaats komen er 26 woongelegenheden

Op deze pagina krijgt u een overzicht van de werken en kunt u doorklikken naar de projectpagina voor meer informatie. Wilt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief over de werken op www.lanaken.be/nieuwsbrief.

 

Project 1: Aanleg rotonde N78
 • Dit is een project van het Agentschap Wegen en Verkeer
 • Start van de werken:
  • Nutsmaatschappijen: begin april 2019
  • Hoofdaannemer: medio mei 2019
 • Duur van de werken: 166 werkdagen
 • Kostprijs: +/- € 2.000.000 incl. BTW
 • Contactpersoon: Frederik Bronckaerts, frederik@bereikbaarheidsadviseur.be, T 011 433 855

Meer informatie over dit project leest u op www.wegenenverkeer.be/lanaken
 

 

Project 2: Heraanleg Populierenlaan en Hilarion Thanslaan
 • Dit is een project van Fluvius, Aquafin en de gemeente Lanaken
 • Start van de werken:
  • Nutsmaatschappijen: eind april 2019
  • Hoofdaannemer: begin juni 2019
 • Duur van de werken: 170 werkdagen
 • Einde van de werken is voorzien in november 2019
 • Kostprijs: € 4.241.792 incl. BTW
 • Contactpersoon: Eric Beckers, eric.beckers@lanaken.be, T 089 719 158

Meer informatie over dit project leest u op de projectpagina
 

 

Project 3: Woonproject op de Groenplaats
 • Dit is een project van Vestio
 • Start van de werken: na het bouwverlof
 • Het werfverkeer zal afgeleid worden via de weg langs het kanaal tot aan het industriegebied in Maasmechelen. De werfroute in Oud Rekem op de Kanaalstraat en Onder de Linden zal volledig bebord en beveiligd worden voor alle weggebruikers. Daarnaast zal het kruispunt van Onder de Linden en de Kanaalstraat tijdelijk geasfalteerd worden om de geluidshinder en schade aan het wegdek maximaal te beperken.
 • Contactpersoon: Tom Buntinx, tom@amaril.be, M 0477 958 309

 

Presentaties

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de werken in Rekem

Hier inschrijven