Verbouwing sporthal Sparrendal

Momenteel in uitvoering.

Sporthal Sparrendal krijgt een vernieuwde cafétaria, kleedkamers en sanitair. Verder worden de gevel en het dak van de sporthal aangepakt en wordt er een personenlift geïnstalleerd.

 

Sporthal Sparrendal