Wegenwerken

De komende jaren plant het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de gemeenten Lanaken, Riemst, Bilzen en Tongeren een aantal wegwerkzaamheden aan gewestwegen in de regio. De gemeenten en het Agentschap Wegen en Verkeer willen de hinder voor de bewoners zo beperkt mogelijk houden. Dankzij bovenlokaal overleg zijn de werken optimaal op elkaar afgestemd en blijft de mobiliteit in de regio gewaarborgd. Ook de eventuele omleidingen komen niet met elkaar in conflict, zodat het verkeer tijdens de werken vlot kan blijven verlopen. Nog niet alle werkzaamheden staan al concreet ingepland, maar we houden je graag op de hoogte via het gemeentelijk infoblad en andere informatiekanalen.

Wegenwerken in de regio op elkaar afgestemd voor minder verkeershinder
 
Programma van de werkzaamheden:

Overzichtsplan werken

1. Herinrichting kruispunten N730 Tongersestraat – Bilzersesteenweg (Bilzen en Hoeselt)

Deze werken zijn afgerond.

 

2. Verlegging N730 Spelverstraat (Bilzen)

Deze werken zijn afgerond.

 

3. Herinrichting N79 Maastrichtersteenweg (Riemst)

Deze werken zijn afgerond.
 

4. Op- en afrittencomplex E313 (Tongeren en Riemst)

Deze werken zijn afgerond
 

5. Fietspaden N2 Bilzerbaan Veldwezelt

Deze werken zijn afgerond.

 
6. Aanleg rotonde N2-N78 Veldwezelt

Deze werken moeten nog starten. Meer info over dit project bezorgen we u op een later tijdstip.

 

7. Verbeteren gevaarlijke punten N78 – Rekemerstraat Rekem

Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt de N78-Rekemerstraat heringericht. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk. Meer info over dit project bezorgen we u op een later tijdstip.

 

8. Heraanleg kruispunt N77-N766 Smeermaas

Hier wordt momenteel aan gewerkt. Meer info op www.lanaken.be/werkensmeermaas