Wegenwerken

De komende jaren plant het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de gemeenten Lanaken, Riemst, Bilzen en Tongeren een aantal wegwerkzaamheden aan gewestwegen in de regio. De gemeenten en het Agentschap Wegen en Verkeer willen de hinder voor de bewoners zo beperkt mogelijk houden. Dankzij bovenlokaal overleg zijn de werken optimaal op elkaar afgestemd en blijft de mobiliteit in de regio gewaarborgd. Ook de eventuele omleidingen komen niet met elkaar in conflict, zodat het verkeer tijdens de werken vlot kan blijven verlopen. Nog niet alle werkzaamheden staan al concreet ingepland, maar we houden je graag op de hoogte via het gemeentelijk infoblad en andere informatiekanalen.

Wegenwerken in de regio op elkaar afgestemd voor minder verkeershinder
 
Programma van de werkzaamheden:
 

Overzichtsplan

 

1. Herinrichting kruispunten N730 Tongersestraat – Bilzersesteenweg (Bilzen en Hoeselt)

De kruispunten tussen Kleinveld in Bilzen en het kruispunt met de Gansterenstraat in Hoeselt worden vervangen door rotondes. Voor de veiligheid van de fietsers komt er een vrijliggend fietspad en een fietstunnel. Het kruispunt met de Industrielaan wordt veiliger dankzij verkeerslichten. De werken zijn al gestart in oktober 2015 en zullen vermoedelijk tot eind 2016 duren. Verkeer in beide richtingen blijft mogelijk.
Meer info op: www.wegenenverkeer.be/bilzenhoeselt

 

2. Verlegging N730 Spelverstraat (Bilzen)

De aanleg van de nieuwe Spelverstraat start in het voorjaar van 2016. Er zal slechts zeer tijdelijk een plaatselijke omleiding voorzien worden, bij het aanbrengen van de asfaltlaag.

 

3. Herinrichting N79 Maastrichtersteenweg (Riemst)

In het voorjaar van 2016 wordt de Maastrichtersteenweg vanaf het gemeentehuis tot even voorbij de Klein-Lafelstraat heringericht. De N79 krijgt eveneens nieuwe fietspaden, een voorsorteerstrook naar de Kmo-zone Op ’t Reeck en middengeleiders om het verkeer te vertragen in de bebouwde zone. De werken zullen een zevental maanden duren, waarbij enkel verkeer vanuit Maastricht richting Riemst mogelijk zal zijn. Verkeer in de andere richting wordt omgeleid via Kleine-Spouwen, Mopertingen en Veldwezelt (N745 > N758 > N2 > N78). Deze omleiding is afgestemd op de omleiding van project 5. De Kmo-zone Op ’t Reeck en de handelaars blijven steeds bereikbaar. Meer info op: www.wegenenverkeer.be/n79riemst

Omleiding richting Maastricht
Omleiding richting Aldi en Sensa interieur
Omleiding richting KMO-zone Op 't Reeck 

UPDATE: omleiding Riemst op de N79 

 

4. Op- en afrittencomplex E313 (Tongeren en Riemst)

De rotonde aan de kant van Tongeren is reeds afgerond, de werken aan de rotonde aan de kant van Riemst starten in de loop van 2016. Er komt ook een fietstunnel onder de nieuwe afrit Hasselt.  Ook de oprit Luik wordt vernieuwd. Tijdens de werken blijven de op- en afritten van complex 32 toegankelijk en het verkeer in beide richtingen tussen Riemst en Tongeren mogelijk.
Meer info op: www.wegenenverkeer.be/tongeren-riemst
 

5. Fietspaden N2 Bilzerbaan Veldwezelt

In de loop van 2016, na afronding van de grondverwervingen, start de aanleg van fietspaden op de N2 tussen Mopertingen en Veldwezelt. Er zal enkel doorgaand verkeer mogelijk zijn van Mopertingen richting Veldwezelt. Voor het verkeer in de andere richting geldt een omleiding – gelijklopend met de omleiding voor project 3.

Meer info werken Bilzerbaan

 
6. Aanleg rotonde N2-N78 Veldwezelt

Deze werken starten indien alles volgens planning verloopt in 2018 zodat de overige werken en hun omleidingen geen extra hinder ondervinden.  Meer info over dit project bezorgen we u op een later tijdstip.

 

7. Verbeteren gevaarlijke punten N78 – Rekemerstraat Rekem

Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt (ten vroegste) in het najaar van 2016 de N78-Rekemerstraat heringericht. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk.

 

8. Aanleg fietspaden N77-N766 Smeermaas

In de loop van 2016, na afronding van de grondverwervingen, wordt gestart met de aanleg van nieuwe fietspaden op de N77-N766 in Smeermaas. Tijdens de werken zal het kruispunt van de Maastrichterweg met de Maaseikersteenweg tijdelijk afgesloten zijn. Er is dan via Smeermaas geen verkeer mogelijk van en naar Nederland. Het verkeer wordt dan omgelegd via een grote omleiding langs de N78 en N2 in Veldwezelt. Meer informatie volgt wanneer de aanvangsdatum gekend is.
 

 
9. Projecten in Tongeren

Ook in Tongeren staan nog een aantal projecten op stapel de komende jaren, maar deze hebben niet direct een invloed op de hierboven genoemde projecten.  Hierover volgt in de stad Tongeren een afzonderlijke communicatie.