Landbouwers met schade kunnen terecht bij de schadecommissie

De extreme droogte van de afgelopen weken heeft een grote impact op de land- en tuinbouwteelten. Momenteel onderzoekt de bevoegde minister of deze droogte erkend kan worden als landbouwramp.

Op dit moment werd de gemeentelijke schadecommissie geactiveerd, die de schade zal vaststellen op de percelen. Dit is van belang voor de berekening van de omvang van de schadevergoeding ingeval de schade wordt erkend als landbouwramp.

Land- en tuinbouwers die schade ondervinden van de droogte, dienen voor 13 augustus 2018 het meldingsformulier in te vullen. Het formulier  kunt u onderaan deze pagina vinden. Gelieve bij dit document ook de nodige luchtfoto’s en foto’s van de schade toe te voegen. U kunt het formulier binnenbrengen op de gemeente of versturen naar milieu@lanaken.be (gelieve de foto’s dan in een word document te zetten). Na de melding volgt een plaatsbezoek door de commissie om de schade vast te stellen.

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/proces-verbaal_lrf_27072018.pdf