Samenstelling van gezin

Voor elk gezin dat ingeschreven is in het bevolkingsregister kan een document afgeleverd worden met vermelding van alle leden van het gezin.

 


Voorwaarden

Wat heb je nodig?

  • je identiteitskaart
  • eventueel een volmacht indien je een afschrift of uittreksel met vermelding van afstamming aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, je echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind).
 

Bijzonderheden

De samenstelling van het gezin is gratis.

 

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

afspraak