Gemeentelijke rentesubsidie

Het gemeentebestuur wil meer dan ooit investeren in energiezuinige woningen. Daarvoor wil ze de rente (2%) van de energielening voor u betalen. U leent dan gratis indien u deze energielening aan gaat bij Duwolim. Bovenop krijgt u een goede begeleiding en de opmaak van een energieaudit, die u helpt om samen met Duwolim de juiste keuzes te maken op het vlak van energie-efficiëntie en -besparing.

Voorwaarden

 • Woning gelegen op grondgebied van Lanaken
 • Voor eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders
 • Aanvragen Duwolimlening
 • Voldoen aan het huishoudelijk reglement van Duwolim cvba so

Bijzonderheden

Subsidiebedrag
 • De rente van de lening, namelijk max. € 1.236 voor een Duwolimlening
Duwolimlening
 • Vlaamse energielening
 • Te ontlenen bedrag is max. € 15.000
 • Looptijd van de lening is max. 8 jaar
 • Enkel voor energiebesparende investeringen
 • Vervroegde terugbetaling zonder meerkost is mogelijk
 • Begeleiding en advies aan huis
 • Geen dossierkosten
Opmerkingen
 • Rentesubsidie is niet cumuleerbaar met gemeentelijke premie duurzaam wonen
 • Rentesubsidie geldt niet voor woongelegenheden gelegen in recreatieparken
 • De aanvrager moet geen subsidiedossier indienen
Investeringen Duwolim
 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en blowerdoortest
 • Energiezuinig ventilatiesysteem
 • Zuinige verwarmingsinstallatie
 • PV-Zonnepanelen
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Re-lighting of re-lamping
 • Energieaudit
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep)
 • Groendak

 

Aanvraag

Hoe kun je de premie aanvragen:

Veelgestelde vragen

Is er een inkomensvoorwaarde verbonden aan deze subsidie?
Nee. De rentesubsidie kan aangevraagd worden ongeacht het persoonlijk inkomen.

 

Ik verhuur mijn woning, maar woon zelf niet in Lanaken. Heb ik dan ook recht op de premie?
Ja. Als de woning waarvoor de rentesubsidie wordt aangevraagd gelegen is op het grondgebied van Lanaken.

 

Wat is de intrestvoet van de Duwolimleningen?
De intrestvoet bedraagt 0% voor eigenaars-bewoners die behoren tot sociale doelgroep. Voor alle anderen bedraagt deze 2%.

 

Welke structurele maatregelen komen in aanmerking voor de rentesubsidie?

Duwolim cvba so verstrekt de leningen voor een lijst van specifieke energiebesparende maatregelen die in bovenstaande opsomming zijn opgenomen. De energieadviseur bepaalt in overleg met de aanvrager welke werken prioritair dienen uitgevoerd te worden.

 

Moet ik de rentesubsidie bij de gemeente aanvragen en wordt die op mijn rekening gestort?

Nee. De gemeente maakt de rentesubsidie rechtstreeks over aan Duwolim cvba so.