Laatste wilsbeschikking

Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) en de wijze van ritueel uitvaartplechtigheid richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente.  Personen onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd.

Voorwaarden

De verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling en rituelen dient u in door middel van een gedateerd en ondertekend geschrift, dat tegen ontvangstbewijs moet worden overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Naast naam, voornamen, woonplaats en volledig adres geeft deze aangifte de keuzes tussen begraving en lijkverbranding weer evenals de keuze van het ritueel.

Bijzonderheden

De keuze van de wijze van teraardebestelling en van de rituelen wordt in de registers opgenomen met de datum van de verklaring en met uitsluiting van elke andere informatie.

In geval van wijziging van de verklaring wordt enkel de recentste vermelding behouden.
In geval van intrekking van de verklaring zonder nieuwe bepaling wordt geen enkele informatie bewaard.

Keuzes wijze van teraardebestelling:

 1. begraving
 2. crematie
 3. crematie - begraving as binnen begraafplaats
 4. crematie - bijzetting as in columbarium begraafplaats
 5. crematie - verstrooiing as in strooiweide begraafplaats
 6. crematie - verstrooiing as in Belgische territoriale zee
 7. Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders van de minderjarige (of voogd), kan de as worden verstrooid of begraven buiten de begraafplaats met uitzondering van het openbaar domein. (Indien dit de eigendom niet is van de overledene of nabestaanden, is de schriftelijke toestemming van de eigenaar wel vereist). De as kan mits dezelfde toestemming ook bewaard worden door de nabestaanden. Bij het einde van deze bewaring dient de as te worden uitgestrooid, begraven of bijgezet in columbarium op de begraafplaats.

 

Keuzes ritueel uitvaartplechtigheid:

 1. geen uitvaartplechtigheid
 2. een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst
 3. een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst
 4. een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdient
 5. een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst
 6. een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst
 7. een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst
 8. een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging
 9. een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische overtuiging

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

afspraak