Verkoopsvoorwaarden e-loket

Verkoopsvoorwaarden E-loket Lanaken

Algemene bepalingen

 

Artikel 1 – hoedanigheid  

Het e-loket Lanaken is het online verkooppunt van de gemeente Lanaken. De gemeente levert bewijzen, attesten en  handelt als organisator voor eigen activiteiten, cursussen, evenementen en voorstellingen. De gemeente Lanaken kan ook handelen als dienstverlener voor externe organisatoren van activiteiten en evenementen. Ze kan hiervoor nooit verantwoordelijk worden gesteld voor veranderingen door de externe organisatoren van data, plaats, prijs of annulering van hun activiteiten of evenementen. 

 

Artikel 2 – betalingswijze 

Boekingen via het e-loket van de gemeente Lanaken kunnen worden betaald via debetkaarten (o.a. Maestro) en kredietkaarten (o.a. Mastercard, Visa, Paypal). 

 

Artikel 3 – kosten e-loket 

Er worden geen administratieve kosten aangerekend voor een betalingstransactie.  

 

Artikel 4 – terugbetaling  

 

  1. TICKETS 

Uitgezonderd bijzondere wettelijke voorwaarden worden tickets niet omgeruild of terugbetaald. 

Indien er onvoldoende belangstelling is of bij annulering door het gezelschap, kan een voorstelling worden geannuleerd. Als de gemeente zelf een voorstelling of activiteit annuleert, wordt het betaalde bedrag terugbetaald. De gemeente zal daarrond de nodige communicatie voeren.

 

  1. ACTIVITEITEN & CURSUSSEN 

Uitgezonderd bijzondere wettelijke voorwaarden, wordt de annulatie van een deelnemer aan een activiteit of cursus in regel niet terugbetaald. De deelnemer heeft bij annulatie ook geen recht op een omboeking naar een andere datum. Terugbetaling of omboeking is enkel mogelijk in de volgende gevallen:

  • bij ziekte (bewijs met medisch attest); 
  • bij een overlijden in de familie.

 

  1. ATTESTEN & BEWIJZEN 

Uitgezonderd bijzondere wettelijke voorwaarden, worden attesten en bewijzen niet omgeruild of terugbetaald.

 

Artikel 5 – e-tickets / inschrijvingsbewijzen 

Na de betalingsbevestiging ontvang je de e-tickets of het inschrijvingsbewijs in pdf-formaat per e-mail.  Je e-tickets zijn voorzien van een barcode om misbruik tegen te gaan. Verlies van of andere problemen met e-tickets of inschrijvingsbewijzen moet je ten laatste de dag vóór het evenement melden.

 

Artikel 6 – fiscaal aftrekbaar 

Betalende activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar als ze worden aanzien als een (halve) opvangdag. Het fiscaal aftrekbare bedrag is beperkt tot  € 11,20 per dag per kind. Deze uitgaven moeten worden verantwoord via bewijsstukken die bij de belastingaangifte moeten worden gevoegd. Jaarlijks bezorgt de gemeente voor alle dagen dat een kind aan een activiteit heeft deelgenomen, die in aanmerking komt voor de aftrek voor kinderopvang, een fiscaal attest. 

 

Artikel 7 – misbruik 

De kopers van producten uit het e-loket van de gemeente Lanaken mogen deze niet doorverkopen aan woekerprijzen. Een woekerprijs is elke prijs boven de officiële verkoopprijs vastgelegd door de gemeente Lanaken. Als producten toch worden doorverkocht aan woekerprijzen, dan loopt de koper het risico de toegang tot de bewuste activiteit te worden ontzegd. 

 

Artikel 8 – persoonsgegevens 

De informatie die door de gemeente Lanaken op het moment van de reservering wordt verzameld, kan voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt. Die gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden eveneens bijgehouden om interne controles te kunnen uitvoeren. 

 

Wettelijke bepalingen 

 

Artikel 9

Zoals wettelijk voorzien beschikt de koper na ontvangst van de tickets over een periode van veertien kalenderdagen om de aankoop te herroepen. De koper meldt op ondubbelzinnege wijze dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht. De herroeping dient uiterlijk te gebeuren voor het evenement heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 10 

De persoon die de reservering maakt, wordt beschouwd als enige verantwoordelijke voor deze reservering en de betaling ervan. 

 

Artikel 11 

Rekening houdende met de wettelijke bepalingen inzake artistiek en industriële eigendom, zullen alle modellen van tickets, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door de gemeente Lanaken werden ontwikkeld, haar enig eigendom blijven en mogen ze in geen enkel geval worden verbruikt of nagemaakt.

 

Artikel 12 

De koper erkent kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden van het e-loket van de gemeente Lanaken en verklaart zich hiermee akkoord. Dit akkoord wordt geformaliseerd op het moment van betaling.

 

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken